Přejít k obsahu

Projects

Antenna Arrays with Quantized Controlling

Duration: 01.01.2020 - 31.12.2022
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Simulátor letových vlastností padákového kluzáku

Duration: 01.01.2020 - 31.12.2022
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Electromagnetic valves with high degree of embedded intelligence

Duration: 01.01.2019 - 31.12.2022
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

SMV 17 Vývoj aplikace pro výpočet šíření tepla a vlhkosti ve zdivu

Duration: 13.02.2017 - 31.12.2017
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

SMV 17 Studie "Dynamické účinky zkratových proudů na odpojovače 400kV"

Duration: 21.11.2016 - 11.01.2017
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Separation of plastics from industrial waste for material recycling

Duration: 01.09.2016 - 31.12.2019
Provider: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Project detail

Hybrid laser technologies

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2016
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Rozšíření a inovace cvičení předmětů Teoretické elektrotechniky s využitím premanentních magnetů

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2013
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Zavedení teoretické a praktické výuky dějů spojených s jevem koróny

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2013
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Centre for Advanced Nuclear Technologies (CANUT)

Duration: 01.03.2012 - 31.12.2019
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Inovace výuky: Superkapacitory a jejich aplikace

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

New adaptive higher-order monolithic methods for numerical solation of evolutionary multiphysics problems in electrical engeneering

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2015
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Elektrochemie 2

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Heat treatment of solid and liquid metals by electromagnetic field and advanced methods of its numerical simulation

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Induction Heating of Metal Ingots in Magnetic Field Generated by Permanent Magnets

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2012
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Inovace předmětu "Elektrodynamika pro energetiku"

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Matematické a počítačové modelování čerpadel elektricky vodivých tekutin

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rozšíření výuky informatiky o programování hardwarových modulů

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace výuky elektrochemie v oblasti elektrochemických zdrojů a elektrolytů

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Problems of thermoelasticity and pseudoplasticity in electromagnetism

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Inovace výuky elektrochemie v oblasti elektrochemických zdrojů

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Dynamical ineractions of magnetic field with solid and liquid mechanical systems

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2009
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Vybudování experimentální laboratoře pro podporu výuky teoretické elektrotechniky

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rozšíření fakultních počítačových učeben

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Výuková laboratoř nelineárních mechatronických systémů

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Diagnostic of interactive processes in electrical engineering

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Experimenty s magnetickou levitací

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Matematické a počítačové modelování levitačního tavení tuhých látek

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Magnetic levitation of solid bodies and liquids

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2006
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Computer Modelling of Selected Electromagnetic-Thermo-Hydrodynamic Coupled Problems

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2005
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Lokální síť s MATLAB WEB serverem na platformě OS Linux

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Moderní metody projektování spínačů velkých stejnosměrných proudů pro elektrické pohony vozidel

Duration: 01.01.2002 - 30.06.2004
Provider: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Project detail

Superconducting power transformer with superconducting fault current limiter

Duration: 01.01.2002 - 31.12.2004
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Dějiny elektrotechniky

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Matematical and Computer Modelling of Induction Heating and Associated Physical Processes

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2003
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Development of Effective Methods of Analysis and Optimization of Distribution Systems

Duration: 01.01.2001 - 31.12.2003
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Konference v ruských Čeboksarech

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Metody řešení vybraných nestandardních úloh s domimantním vlivem elektromagnetického pole

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2002
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Dějiny elektrotechniky

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Nová výuková technologie v teoretické elektrotechnice

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rozvoj algoritmů pro řešení vybraných nestandardních problémů elektromagnetismu

Duration: 01.01.1997 - 28.12.1999
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Patička