Přejít k obsahu

Department publications


Publications in year 2019

  Count Year
Number of publications 15
MARTÍNEK, Z. Architektura pasivních rodinných sídel versus ekologie, energetika a ekonomika. FEI TUKE, katedra elektroenergetiky, 2019.
 
ŠKORPIL, J. E-mobility impact on supply in distribution grid. Piscataway : IEEE, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Effectiveness of biogas power plant transformation into biomethane production. Košice : Technical University of Košice, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Evaluation of importance of HV switches according to their location and analysis of protection fault logs. Piscataway : IEEE, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Filosofický pohled na rodinná nízkoenergetická sídla obecně - nízkoenergetická a pasivní architektura. FEI TUKE, katedra elektroenergetiky, 2019.
 
LOVECKÝ, M. Model palivového souboru VVER-1000 v nestrukturované síti MCNP6. In Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2018. Praha: Česká nukleární společnost, z. s., 2019. s. 1-5. ISBN: 978-80-02-02864-2
 
MARTÍNEK, Z. Modelling of cogeneration units. Piscataway : IEEE, 2019.
 
ŠKORPIL, J. Overview of technologies capable of providing fast frequency response and synthetic inertia. Piscataway : IEEE, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Probabilistic approach to state estimation in electricity networks with distributed generation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Probabilistic approximation of voltage values for power distribution network with large number of nodes and solar generation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Regulace napětí a jalového výkonu v distribuční soustavě VN. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Reliability of the PV systems. Piscataway : IEEE, 2019.
 
ŠKORPIL, J. The impact of a low-voltage smart grid on the distribution system. Piscataway : IEEE, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Use of PMU data for HVDC link modeling in the power system state estimation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Výzkum využití biomasy jako akumulační zdroj energie s aplikací na řízení kogeneračních jednotek. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019.
 

Patička