Přejít k obsahu

Department publications


Publications in year 2019

  Count Year
Number of publications 43
NOHÁČ, K., NOHÁČOVÁ, L., MUŽÍK, V. Actual possibilities of open-source applications for analysis of power systems. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 274-279. ISBN: 978-80-553-3324-3
 
MARTÍNEK, Z. Architektura pasivních rodinných sídel versus ekologie, energetika a ekonomika. FEI TUKE, katedra elektroenergetiky, 2019.
 
TESAŘOVÁ, M. Charakteristiky a hodnotící ukazatele poklesů napětí. Hrubá Voda, Hlubočky, 2019.
 
ZEMAN, M. Comparison of IBA & IFBA type of burnable absorbers composed of two elements for evolutionary power reactor. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 165-168. ISBN: 978-80-261-0871-9
 
VOSTRACKÝ, Z., SEDLÁČEK, J., MUŽÍK, V. Coupled tests including parameters TF and SLF of high voltage SF6 circuit breakers. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 225-228. ISBN: 978-80-553-3324-3
 
ŠKORPIL, J. E-mobility impact on supply in distribution grid. Piscataway : IEEE, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Effectiveness of biogas power plant transformation into biomethane production. Košice : Technical University of Košice, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Evaluation of importance of HV switches according to their location and analysis of protection fault logs. Piscataway : IEEE, 2019.
 
TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Evaluation of short interruptions of supply voltage in distribution system. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 111-115. ISBN: 978-80-553-3324-3
 
MARTÍNEK, Z. Filosofický pohled na rodinná nízkoenergetická sídla obecně - nízkoenergetická a pasivní architektura. FEI TUKE, katedra elektroenergetiky, 2019.
 
DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P., RAKOVÁ, L. How to replace electric power system inertia. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 368-372. ISBN: 978-80-553-3324-3
 
HROMÁDKA, A., SIROVÝ, M., MARTÍNEK, Z. Innovation in an existing backpressure turbine for ensure better sustainability and flexible operation. Energies, 2019, roč. 12, č. 14, s. 1-20. ISSN: 1996-1073
 
HROMÁDKA, A. Inovace protitlakové turbíny pro zajištění lepší udržitelnosti a flexibilního provozu. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 25-28. ISBN: 978-80-261-0871-9
 
HORNAK, J., HALLER, R., KUPKA, L., MICHAL, O., PIHERA, J. Inovativní postupy při diagnostice částečných výbojů při AC a DC napětí. Elektro, 2019, roč. 29, č. 12, s. 6-9. ISSN: 1210-0889
 
MAŠATA, D., VILÍMOVÁ, E., ŠKODA, R., LOVECKÝ, M. Kód UWB1 a jeho aplikace na výpočty produkce tritia. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 61-64. ISBN: 978-80-261-0871-9
 
JIŘINEC, J., ROT, D., ŠENKÝŘ, V. Measurement of indoor environment parameters in a classroom equipped with heat recovery unit. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 421-424. ISBN: 978-80-553-3324-3
 
JIŘINEC, J., ROT, D. Measuring system for recuperation units. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, 2019, roč. 5, č. 3, s. 1-5. ISSN: 2332-8983
 
LOVECKÝ, M. Model palivového souboru VVER-1000 v nestrukturované síti MCNP6. In Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2018. Praha: Česká nukleární společnost, z. s., 2019. s. 1-5. ISBN: 978-80-02-02864-2
 
MARTÍNEK, Z. Modelling of cogeneration units. Piscataway : IEEE, 2019.
 
HROMÁDKA, A., JIŘIČKOVÁ, J., MARTÍNEK, Z., SIROVÝ, M. Operation assessment of cogeneration power plant by thermodynamic model. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 32-37. ISBN: 978-80-553-3324-3
 
JIŘINEC, J., ROT, D., JIŘINEC, S. Optimization of the energy consumption of a building with PV. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 425-428. ISBN: 978-80-553-3324-3
 
ŠKORPIL, J. Overview of technologies capable of providing fast frequency response and synthetic inertia. Piscataway : IEEE, 2019.
 
ROT, D., JIŘINEC, J. Preliminary experiments while designing a cold crucible for metal melting. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, 2019, roč. 5, č. 3, s. 1-7. ISSN: 2332-8983
 
MARTÍNEK, Z. Probabilistic approach to state estimation in electricity networks with distributed generation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Probabilistic approximation of voltage values for power distribution network with large number of nodes and solar generation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
 
TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Problematika vyhodnocování parametru MAIFI. Jablonné nad Orlicí, 2019.
 
HROUDA, J., KYSNAR, F., PAVLOVIČ, Z., PETRÁSEK, J., PROCHÁZKA, K. Reasonability of "fit and inform" for sources up to 50 kW within LV networks. In Proceedings of the 25th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2019). Liege: AIM, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-2-9602415-0-1 , ISSN: 2032-9644
 
MARTÍNEK, Z. Regulace napětí a jalového výkonu v distribuční soustavě VN. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019.
 
MARTÍNEK, Z. Reliability of the PV systems. Piscataway : IEEE, 2019.
 
FOŘTOVÁ, A., ZÁVORKA, J., ŠKODA, R. Systém měření neutronového toku v grafitové prizmě pro reaktory IV. generace. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 9-12. ISBN: 978-80-261-0871-9
 
ŠKORPIL, J. The impact of a low-voltage smart grid on the distribution system. Piscataway : IEEE, 2019.
 
NOHÁČOVÁ, L., ŽÁK, F., HULEC, M., BĚLÍK, M., OLKHOVSKIY, M. The influence of load on the transformers on the size of their own losses. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 139-142. ISBN: 978-80-553-3324-3
 
MARTÍNEK, Z. Use of PMU data for HVDC link modeling in the power system state estimation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
 
LOVECKÝ, M., ZÁVORKA, J., VIMPEL, J. VVER-1000 fuel assembly model in CAD-based unstructured mesh for MCNP6. KERNTECHNIK, 2019, roč. 84, č. 4, s. 262-266. ISSN: 0932-3902
 
TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Vliv použitých agregačních pravidel na počet vykazovaných událostí na napětí. In Referáty 23. konference ČK CIRED. Praha: Český komitét CIRED, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-905014-8-5
 
HULEC, M., MÜLLEROVÁ, E. Vliv změny tvaru atmosférického impulzu na přeskokové napětí syntetického vzduchu. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 29-32. ISBN: 978-80-261-0871-9
 
TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Voltage dip assessment in context of voltage quality regulation. In Proceedings of the 25th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2019). Liege: AIM, 2019. s. 1-5. ISBN: 978-2-9602415-0-1 , ISSN: 2032-9644
 
TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Vyhodnocování poklesů napětí s ohledem na možnou regulaci kvality napětí. Hrubá Voda, Hlubočky, 2019.
 
ZÁVORKA, J., LOVECKÝ, M., ŠKODA, R., JIŘIČKOVÁ, J. Vylepšení skladování použitého jaderného paliva. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 157-160. ISBN: 978-80-261-0871-9
 
VILÍMOVÁ, E., MAŠATA, D., LOVECKÝ, M., ŠKODA, R. Výpočet produkce tritia rychlými neutrony pomocí kódu Serpent. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 145-148. ISBN: 978-80-261-0871-9
 
MARTÍNEK, Z. Výzkum využití biomasy jako akumulační zdroj energie s aplikací na řízení kogeneračních jednotek. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019.
 
VOLEK, J., ŠTĚPKA, V., MÜLLEROVÁ, E., FORMÁNEK, J., LAURENC, J. Zkušenosti s výstavbou a provozováním samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK), elektrické a mechanické zkoušky. In Referáty 23. konference ČK CIRED. Praha: Český komitét CIRED, 2019. s. 1-10. ISBN: 978-80-905014-8-5
 
OLKHOVSKIY, M., MÜLLEROVÁ, E., MARTÍNEK, P. Zpracovaní grafického výstupu detektoru částečných výbojů pomocí neuronové sítě. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 85-88. ISBN: 978-80-261-0871-9
 

Patička