Přejít k obsahu

Projects

Inovační voucher - Optimalizace kalícího procesu indukčního zařízení

Duration: 01.06.2017 - 30.11.2017
Provider: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Project detail

Support of training of nuclear power plant control room crews by automatic data collection from full-scope simulator sessions devoted to emergency scenarios

Duration: 02.01.2017 - 31.12.2020
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Research for Susen

Duration: 01.01.2016 - 31.12.2020
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Application of methods of reliability and risk oriented decision making for maintaining of complex electric power systems

Duration: 01.07.2014 - 31.12.2017
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Perspectives for the development of low-power systems using biomass in the context of the EU energy policy for the Central European region

Duration: 01.09.2013 - 31.08.2014
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Overvoltages in Medium Voltage Networks

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2014
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Centre for Advanced Nuclear Technologies (CANUT)

Duration: 01.03.2012 - 31.12.2019
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Modernizace laboratoře obnovitelných zdrojů energie

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Project detail

Měření parametrů satelitních systémů a jejich nasazení do výuky

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Tepelné čerpadlo se solárním přihříváním výparníku

Duration: 01.05.2011 - 31.12.2011
Provider: ČEZ Prodej, s.r.o. ()
Project detail

Inovace laboratoří elektroenergetiky

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace vzdělávání v oblasti elektrotepelné techniky - vytvoření nové laboratorní úlohy "Porovnání moderních sálavých zdrojů vytápění"

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Integration and transfer of th experiance in Technical Ecology and Power Engineering

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2013
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Přípravek pro emulaci zátěžových křivek generátorů

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rychlá kompenzace jalového výkonu - projekt nové laboratorní úlohy

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovit. zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2015
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace laboratoře Řízení energetických prvků a procesů

Duration: 30.06.2009 - 31.12.2009
Provider: ČEPS a.s. ()
Project detail

Forum pro Bioenergetiku (FoBiE)

Duration: 01.04.2009 - 31.12.2009
Provider: Plzeňská teplárenská, a.s. ()
Project detail

The analytical model of the physical processes in the heterogeneous structures of the contact surface layers

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Power efficient space probe for experimental research based on picosatellite

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Forum pro Bioenergetiku - FOBiE

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: ČEZ Prodej, s.r.o. ()
Project detail

Inovace vzdělávací činnosti v oblasti efektivního užití elektrické energie - projekt nové laboratorní úlohy

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Bioenergetika a biopaliva (dále jen projekt Bio-E)

Duration: 16.04.2008 - 31.12.2008
Provider: ČEZ Prodej, s.r.o. ()
Project detail

Finanční dar na zpracování a realizaci ekologických projektů

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: E.ON Česká republika, s.r.o. ()
Project detail

Innovation of teaching process in electrothermal engineering

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v ČR

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Enhancement of laboratory measurement in electrical light teaching subjects

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Improving Reliability and Safety of Electrical Networks.

Duration: 01.07.2007 - 30.09.2011
Provider: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Project detail

Innovation of education activities in electroheat technic

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice v oblasti efektivních přeměn elektrické energie na užitečné teplo

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v České republice

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Education improvement in the laboratories of the section Technical ecology at KEE

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Zvýšení odborné úrovně výuky v oboru Elektroenergetika

Duration: 09.08.2006 - 31.12.2006
Provider: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Project detail

Project for innovation and support of qualification update and competitiveness of students/graduates and environment developing for effective cooperation with i

Duration: 01.06.2006 - 31.12.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

Duration: 01.03.2006 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace a rozvoj laboratoří elektro energetiky

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Renewable energy sources and their intercorporation in energy systems

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2008
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Realizace měření ukazatelů kvality dodávky elektřiny do sítě ze solárního fotovoltaického systému 20 kWp

Duration: 01.09.2005 - 31.12.2005
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Rozšířední frekvenčního pásma při měření parametrů R-L-C elektronických součástek

Duration: 01.09.2005 - 31.12.2005
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Zkvalitnění výuky a profilu budoucího absolventa oboru Elektroenergetika

Duration: 01.06.2005 - 31.12.2005
Provider: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Project detail

Diagnostic of interactive processes in electrical engineering

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace a rozvoj laboratoře elektrotepelné techniky

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Projekt pro podporu výuky a vědy v oboru technická ekologie FEL-ZČU

Duration: 01.01.2004 - 31.03.2004
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Pv Enlargement - Technology Transfer, Demonstration And Scientific Exchange Action For The Establishment Of A Strong European Pv Sector_

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2007
Provider: EUROPEAN COMMISSION ()
Project detail

The software for the predictionof the number of the voltage dips in the distribution system

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2005
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Kalibrace luxmetru Hagner EC1x a jasoměru Hagner S2

Duration: 01.09.2002 - 28.12.2002
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Řešení fyzikálních jevů vznikajících v indukčně ohřívaných tělesech

Duration: 01.09.2002 - 28.12.2002
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Analysis and Simulation of Special Fault States in Electrical Distribution Networks and Prediction Control of Electric Power Supply

Duration: 01.01.2002 - 31.12.2004
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Modernizace laboratoře elektroenergetických systémů

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Moderní metody projektování spínačů velkých stejnosměrných proudů pro elektrické pohony vozidel

Duration: 01.01.2002 - 30.06.2004
Provider: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Project detail

Doplnění dig. fotoaparátu

Duration: 01.07.2001 - 28.12.2001
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Čidlo slunečního záření pro výuku

Duration: 01.07.2001 - 28.12.2001
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Příspěvek na TV přijímač a videorekordér

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

VaV na FEL

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Rozšíření softwarového vybavení o nadstavbový modul FEMLAB

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Zajištění pobytu 30 studentů na \"Use of Technical\"

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Příspěvek k zskoupení nové kamery nebo videorekordéru

Duration: 01.07.1999 - 28.12.1999
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Příspěvek na kalibraci

Duration: 01.07.1999 - 28.12.1999
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Elektrotechnická laboratoř

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Nový studijní program oboru Elektroenergetika

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Využití výzkumné práce studentů v oblasti techniky vysokých napětí ve výuce

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Patička