Přejít k obsahu

Navazující magisterské studium

Navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika - prezenční forma

Zkratka KKOV Název oboru Program Katedra
DD 2642T011 Diagnostika a design elektrických zařízení EaI (NMgr./2) KET
DE 2612T065 Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika EaI (NMgr./2) KAE
EE 3907T001 Elektroenergetika EaI (NMgr./2) KEE
EI 2612T016 Elektronika a aplikovaná informatika EaI (NMgr./2) KAE
JE 3907T007 Jaderná elektroenergetika EaI (NMgr./2) KET
PE 2612T039 Průmyslová elektronika a elektromechanika EaI (NMgr./2) KEV
TM 2612T048 Telekomunikační a multimediální systémy EaI (NMgr./2) KAE
KE 2602T010 Komerční elektrotechnika EaI (NMgr./2) KET
TE 3904T015 Technická ekologie EaI (NMgr./2) KEE

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná elektrotechnika - prezenční forma

Zkratka KKOV Název oboru Program Katedra
AE 2602T001-0 Aplikovaná elektrotechnika ApE (NMgr./3) KEE

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná elektrotechnika - kombinovaná forma

Zkratka KKOV Název oboru Program Katedra
AEk 2602T001-1 Aplikovaná elektrotechnika ApE (NMgr./3) KEE

Poznámka:
KKOV = Klasifikace kmenových oborů vzdělávání

Studijní referentky

Osobní fotografie

Soňa KÖNIGSMARKOVÁ

Pozice: studijní referentka pro navazující magisterské studium v prezenční formě, poradenství pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (EU203)
E-mail: konig@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4012
Osobní fotografie

Bc. Martina Nováková

Pozice: studijní referentka pro kombinované studium, asistentka proděkanů (EU211)
E-mail: novakmar@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4011

Patička