Přejít k obsahu

Aktuality

Aktuality

 • Odpovědi na nejčastější otázky související s výukou
  Odpovědi na nejčastější otázky související s výukou

  Vážené studentky, vážení studenti,

  od uzavření fakulty již uběhlo více než třítýdenní období. Řada mých kolegů se v tomto relativně krátkém čase musela připravit na nové výzvy, především se jedná o nové metody výuky pomocí vzdálené komunikace (google meet, moodle, CW), zpracování studijních materiálů do podoby distančního vzdělávání, které by vám studentům následně poskytly a umožnily lépe zvládnout tuto nelehkou situaci. Velice mne těší i zájem vás studentů, kterým není lhostejný současný stav, a aktivně kontaktujete vyučující a požadujete informace k probírané látce.

  Vedení FEL se intenzivně zabývá možnostmi posunutí termínů harmonogramu akademického roku. Nechceme toto rozhodnutí udělat ukvapeně, neboť se jedná o velmi komplexní problém, kdy se posunutí jednoho termínu promítne v posunutí mnoha dalších navazujících. Především z tohoto důvodu prozatím nedošlo k úpravě termínů pro odevzdání závěrečných prací ani harmonogramu akademického roku.

  Vývoj situace posledních dní naznačuje, že i nadále budeme nuceni setrvávat v tomto pro nás nepříliš optimálním stavu, jak dlouho bude tato situace trvat, lze jen těžko usuzovat. Za vedení FEL i mé kolegy vyučující přesto doufám, že společně zvládneme letní semestr tak, aby se studentům nižších ročníků podařilo úspěšně složit zápočty a zkoušky a studentům v posledních ročnících zpracovat, odevzdat a obhájit svoji závěrečnou práci a ukončit tak úspěšně svá studia.

  Roman Pechánek

  V následujících řádcích naleznete odpovědi na nejčastější otázky související s výukou.

  06.04.20
  Číst dále >
 • Uzavření studijního oddělení FEL
  Uzavření studijního oddělení FEL

  V souladu s mimořádným opatřením vlády ČR proti šíření koronaviru a vyhlášením nouzového stavu se uzavírá studijní oddělení FEL a to až do odvolání, viz Pokyn děkana FEL č. 2D/2020.

  S účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost studentů při studiu na  vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění  dalších  zákonů  (zákon  o  vysokých   školách),   ve  znění  pozdějších   předpisů.  Ruší  se  veškerá  kontaktní  výuka  v prezenční i kombinované formě studia (např. přednášky, cvičení, semináře, praxe apod.). Toto nařízení trvá  do odvolání.

  1) Pokud to charakter výuky předmětu umožňuje, bude výuka uskutečněna pomocí prostředků dálkové komunikace. Vyučující budou komunikovat se studenty elektronicky a stejně tak jim budou elektronicky zadávat úkoly. Pro zajištění plynulé výuky je možné využívat e-learning, Courseware, opory pro kombinovanou formu studia atd.

  2) Zkoušení studentů je zakázáno!

  3) Ruší se všechny nové příjezdové  mobility.

  Studijní oddělení FEL ruší kontaktní úřední hodiny pro studenty. Pro vyřizování studijních záležitostí využijte elektronické komunikační kanály. Prostřednictvím těchto komunikačních kanálů bude také studijní oddělení FEL se studenty komunikovat a to v době pondělí a středa 8:00 - 11:00.

  Sledujte stránky ZČU, stránky FEL a svůj školní mail.

  12.03.20
  Číst dále >
 • Stránky ZČU ke koronavirové nákaze
  Stránky ZČU ke koronavirové nákaze

  ZČU spustila nové webové stránky zcu.cz/covid19 s informacemi o nouzovém stavu kvůli koronavirové nákaze.

  12.03.20
  Číst dále >
 • Západočeská univerzita ruší výuku
  Západočeská univerzita ruší výuku

  Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ruší Západočeská univerzita v Plzni s účinností od 11. března 2020 do odvolání kontaktní výuku. Zrušen je také reprezentační ples a další akce převyšující 100 účastníků.

  10.03.20
  Číst dále >
 • Ubytování na VŠ kolejích
  Ubytování na VŠ kolejích

  Od 1. 4. do 26. 4. 2020 mohou stávající studenti podávat žádost o ubytování na kolejích pro akademický rok 2020/21 a to na adrese skm.zcu.cz v sekci Můj účet v menzách.

  Více info na http://skm.zcu.cz/ubytovani-na-kolejich-rok-2020-2021.html.

  11.03.20
  Číst dále >

Patička