Přejít k obsahu

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška (SDZ) slouží k prověření znalostí studenta ve studovaném oboru. Student má prokázat hluboké odborné a teoretické vědomosti, zvládnutí metod samostatné vědecké práce a způsobu aplikace nových poznatků. Požadavky na znalosti vycházejí z individuálního studijního plánu.
Součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce, které student předkládá v písemné podobě a posuzuje oponent jmenovaný děkanem.

Informace a formuláře ke státní doktorské zkoušce

Přehled pracovníků do komisí pro SDZ a pro obhajoby disertačních prací 07.04.2020
Směrnice děkana č. 2D/2019 O uskutečňování doktorského studijního programu 09.08.2019
Přihláška ke státní doktorské zkoušce Příloha č. 5 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona tezí disertační práce Příloha č. 6 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Návrh komise pro státní doktorskou zkoušku Příloha č. 7 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Zpráva školitele o vědecké činnosti studenta Příloha č. 8 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona posudku teze disertační práce Příloha č. 9 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019

_

Probíhající státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Archív

Patička