Přejít k obsahu

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška (SDZ) slouží k prověření znalostí studenta ve studovaném oboru. Student má prokázat hluboké odborné a teoretické vědomosti, zvládnutí metod samostatné vědecké práce a způsobu aplikace nových poznatků. Požadavky na znalosti vycházejí z individuálního studijního plánu.
Součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce, které student předkládá v písemné podobě a posuzuje oponent jmenovaný děkanem.

_

Probíhající státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

2018/19

Obhajoba disertační práce - 28. 2. 2019 Pozvánka na obhajobu disertační práce studijního programu „Elektrotechnika a informatika“ 08.02.2019
Archív

Patička