Přejít k obsahu

Disertační práce

Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu.

Autoreferát disertační práce slouží k informování vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce.

_

Probíhající státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

2018/19

Obhajoba disertační práce - 28. 2. 2019 Pozvánka na obhajobu disertační práce studijního programu „Elektrotechnika a informatika“ 08.02.2019
Archív

_

Patička