Přejít k obsahu

Disertační práce

Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu.

Autoreferát disertační práce slouží k informování vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce.

Informace a formuláře k obhajobě disertační práce

Přehled pracovníků do komisí pro SDZ a pro obhajoby disertačních prací 24.05.2019
Směrnice děkana č. 2D/2019 O uskutečňování doktorského studijního programu 09.08.2019
Přihláška k obhajobě dizertační práce Příloha č. 10 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona disertační práce Příloha č. 11 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona autoreferátu disertační práce Příloha č. 12 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Návrh komise pro obhajobu disertační práce Příloha č. 13 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona posudku disertační práce Příloha č. 14 směrnice děkana č. 2D/2019 13.09.2019

_

Probíhající státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

2019/20

Obhajoby disertačních prácí a státní doktorská zkouška - 16. 10. 2019 Pozvánka na obhajoby disertačních prací a státní doktorskou zkoušku studijního programu „Elektrotechnika a informatika“ 19.09.2019
Obhajoby disertačních prácí a státní doktorské zkoušky - 15. 10. 2019 Pozvánka na státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací studijního programu „Elektrotechnika a informatika“ 19.09.2019
Obhajoby disertačních prací - 3. 10. 2019 Pozvánka na obhajoby disertačních prací studijního programu „Elektrotechnika a informatika“ 10.09.2019
Archív

_

Patička