Přejít k obsahu

Disertační práce

Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu.

Autoreferát disertační práce slouží k informování vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce.

Informace a formuláře k obhajobě disertační práce

Přehled pracovníků do komisí pro SDZ a pro obhajoby disertačních prací 09.12.2019
Směrnice děkana č. 2D/2019 O uskutečňování doktorského studijního programu 09.08.2019
Přihláška k obhajobě dizertační práce Příloha č. 10 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona disertační práce Příloha č. 11 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona autoreferátu disertační práce Příloha č. 12 směrnice děkana č. 2D/2019 21.11.2019
Návrh komise pro obhajobu disertační práce Příloha č. 13 směrnice děkana č. 2D/2019 23.09.2019
Šablona posudku disertační práce Příloha č. 14 směrnice děkana č. 2D/2019 13.09.2019

_

Probíhající státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

2019/20

Obhajoba disertační práce - 3. 2. 2020 10.12.2019
Obhajoba disertační práce - 13. 1. 2020 26.11.2019
Archív

_

Patička