Přejít k obsahu

Doktorské studium

Doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika - prezenční forma

Zkratka KKOV Název oboru Program Katedra
DEEN 3907V001 Elektroenergetika EaI (Dr./4) KEE
DELN 2612V015 Elektronika EaI (Dr./4) KAE
DELT 2602V006 Elektrotechnika EaI (Dr./4) KEV

Doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika - kombinovaná forma

Zkratka KKOV Název oboru Program Katedra
DEEN 3907V001 Elektroenergetika EaI (Dr./4) KEE
DELN 2612V015 Elektronika EaI (Dr./4) KAE
DELT 2602V006 Elektrotechnika EaI (Dr./4) KEV

Poznámka:
KKOV = Klasifikace kmenových oborů vzdělávání

Studijní referentka

Osobní fotografie

Jana Lepičová

Pozice: studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)
E-mail: lepic@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4015

Patička