Přejít k obsahu

Bakalářské studium

Bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika - prezenční forma

Zkratka KKOV Název oboru Program Katedra
EAT 2612R019 Elektronika a telekomunikace EaI (Bc./3) KAE
ELE 2602R007 Elektrotechnika a energetika EaI (Bc./3) KEV
ELT 2602R006 Elektrotechnika EaI (Bc./3) KEV
KOE 2602R010 Komerční elektrotechnika EaI (Bc./3) KET
TEK 3904R015 Technická ekologie EaI (Bc./3) KEE

Bakalářský studijní program Aplikovaná elektrotechnika - prezenční forma

Zkratka KKOV Název oboru Program Katedra
AEL 2602R001-0 Aplikovaná elektrotechnika ApE (Bc./3) KEV

Bakalářský studijní program Aplikovaná elektrotechnika - kombinovaná forma

Zkratka KKOV Název oboru Program Katedra
AELk 2602R001-1 Aplikovaná elektrotechnika ApE (Bc./3) KEV

Poznámka:
KKOV = Klasifikace kmenových oborů vzdělávání

Studijní referentky

Osobní fotografie

Monika Živná

Pozice: studijní referentka pro bakalářské studium v prezenční formě (EU205)
E-mail: zivna@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4010
Osobní fotografie

Bc. Martina Nováková

Pozice: studijní referentka pro kombinované studium, asistentka proděkanů (EU211)
E-mail: novakmar@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4011

Patička