Přejít k obsahu

Dětská letní škola Fakulty elektrotechnické ZČU v Tachově

24. 8. – 28. 8. 2020

Základní informace

 • Akce je určena pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.
 • Během týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika.
 • Účastníci si také prohlédnou laboratoře Fakulty elektrotechnické ZČU s unikátním vybavením.

V pěti dnech se u nás dozvíš spoustu zajímavých věcí, jako například:

 • Jak si vytvořit elektronickou vlaštovku.
 • Co jsou to chytré oděvy.
 • Jak se staví a programují Lego stavebnice.
 • Jak se řídí výroba nejen elektrotechnických produktů.
 • Jak to vypadá v laboratořích Fakulty elektrotechnické ZČU.

Obecné informace:

 • Program je připraven pro jednotlivé dny vždy od 8:30 do 13:30 hodin.
 • Místem konání jsou prostory Střední průmyslové školy v Tachově a prostory Fakulty elektrotechnické ZČU (poslední den akce).
 • Poplatek je stanoven na 100 Kč.
 • Účastníci jsou po dobu akce pojištěni proti úrazu.
 • Průběh zajišťují pedagogičtí pracovníci a odborný lektor Fakulty elektrotechnické ZČU.
 • Doba dozoru nad nezletilými je rozšířena o 15 minut před a po skončení akce (předání a převzetí dětí rodiči).
 • V případě zvýšeného počtu zájemců si pořadatelé vyhrazují právo výběru.
 • Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webu www.dlsfel.zcu.cz/tachov.

Pořadatel:

Dětskou letní školu pořádá Fakulta elektrotechnická ZČU ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Tachově s podporou Plzeňského kraje.

Adresa:

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Univerzitní 26
Plzeň, 301 00

Kontaktní osoba:

Osobní fotografie

Bc. Martina Nováková

Pozice:
E-mail: novakmar@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4011

Patička