Přejít k obsahu

Statut Fakulty elektrotechnické

Statut FEL ZČU v Plzni 08.11.2017

_

Předpisy pro Akademický senát FEL

Volební řád AS FEL 08.11.2017
Jednací řád AS FEL 08.11.2017

_

Předpisy pro Vědeckou radu FEL

Jednací řád vědecké rady FEL 15.11.2018

_

Předpisy pro Disciplinární komisi FEL

Disciplinární řád pro studenty FEL ZČU v Plzni 08.11.2017

Patička