Přejít k obsahu

Speciální nabídky

1) Stipendia do Polska

polsko_web

Protože k vyhlášenému datu uzávěrky nedošlo k využití všech stipendijních míst na akademický rok 2020/2021, prodloužila Akademická informační agentura (AIA) uzávěrku a přijímá do 30. dubna žádosti o stipendium do Polska. Studentky/studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o pobyty v délce 2-10 měsíců, akademické pracovnice a pracovníci o pobyty v délce 1-5 měsíců.

Více informací naleznete zde.

2) Stipendia na Slovenko

slovensko_web

Do 30. dubna přijímá Akademická informační agentura (AIA) žádosti o stipendium pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní na Slovensko.

Více informací naleznete zde.

3) OTH Regensburg, Německo

Campus_OTH_Regensburg

Průmyslový partner OTH Regensburg nabízí granty pro přijíždějící studenty z vybraných partnerských univerzit. Jedná se o semestrální studijní stáž a případné navázání praktickou stáží v některé z partnerských firem. Granty přidělené nadací mohou být u obou typů stáží navýšeny ještě o granty z programu Erasmus+.

Termín pro podání přihlášky je 15. dubna 2020.

Veškeré informace o programu a podání přihlášky naleznete zde.

Více informací o OTH Regensburg.

4) Stipendia DAAD do Německa

nemecko_web

K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium DAAD na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021. Žádosti se podávají do portálu DAAD a zároveň v tištěné podobě spolu s Návrhem na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia do sídla AIA.

  • Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců
  • Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce
  • Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce
  • Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce
  • Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na

  • Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel pouze do portálu DAAD, délka cesty min. 7 – max. 12 dní
    Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.

Více informací naleznete zde.

5) Stipendia do Estonska

estonsko_web

VŠ učitelky a učitelé mohou do 1. května žádat o krátkodobé a dlouhodobé pobyty v Estonsku. Žádosti přijímá Archimedes Foundation, českou stranu (aia@dzs.cz) o podání žádosti pouze informují.

Více informací naleznete zde.

Patička