Přejít k obsahu

Vynikající studenti a doktorandi Fakulty elektrotechnické a jejich ocenění

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni si díky svým studentům připisuje další úspěchy za loňský rok. Několik výjimečných studentů a doktorandů získalo ocenění nejen ve vědeckých soutěžích.

Velkým úspěchem studentů fakulty bylo první a třetí místo za nejlepší uživatelský projekt na pátém ročníku akce Technical Computing Camp. Do soutěže se přihlásilo celkem 11 týmů z České a Slovenské republiky a úkolem studentů bylo představit své projekty a poté bojovat o hlasy účastníků. Největší úspěch a první místo získal tým vedený Františkem Machem s projektem „Magneticky ovládaný robotický systém pro mikromanipulaci“ (Martin Juřík, Jiří Kuthan, Martin Vítek, Jessica Fenclová, František Mach). Tento projekt je zaměřen na výzkum a vývoj robotického systému umožňujícího bezkontaktní ovládání miniaturních robotů pomocí magnetického pole. Letošní ročník aktivně podpořila i Československá sekce IEEE a třetí dělené místo a roční členství získal student Jiří Muška se svým projektem „Lineární peristaltické čerpadlo“. Běžná peristaltická čerpadla využívají k čerpání tekutiny rotační pohyb, který je v tomto projektu nahrazen pohybem jader cívek.

Další úspěchy doktorandů FEL na sebe dlouho nenechaly čekat a v říjnu na 19. ročníku konference Elektrotechnika a informatika 2018 byli oceněni hned 3 studenti v odlišných programech.

Jiří Kuthan získal ocenění za práci, ve které zkoumá klíčové parametry pro polohování magnetických těles, přičemž výzkum je zaměřen na analýzu základních parametrů cívek sloužících k polohování a analýze topologie robotů.

Jan Zich se zabývá zkoumáním mikrosvěta s využitím struktury CERN a jeho projekt je zaměřen na zpracovávání a vyhodnocování dat získaných při srážkách částic v urychlovači, jehož účelem je experimentální ověření teorií zabývajících se vznikem hmoty a stavbou vesmíru. Jedním z řetězce zařízení pro zpracování experimentálních dat je Trigger modul, který byl vyvinut na Katedře aplikované elektroniky a telekomunikací.

Posledním oceněným byl Jakub Jiřinec z Katedry elektroenergetiky a ekologie. Jeho projekt je zaměřen na dlouhodobé měření parametrů prostředí v učebnách s rekuperační jednotkou pro zjištění, kdy dochází k překročení přípustné koncentrace CO2. Zároveň monitoruje teplotu a vlhkost a při jeho měření dochází k zaznamenávání provozních stavů rekuperační jednotky a měření její účinnosti.

Mimořádná stipendia z rukou rektora ZČU a primátora města Plzně získali dva studenti Fakulty elektrotechnické. Tato stipendia jsou udělována studentům, kteří reprezentují svoji alma mater na mezinárodních soutěžích a získávají výjimečné výsledky. Letošní stipendium města Plzně získal studen FEL Martin Vítek, který vyvinul unikátní laboratorní přístroj pro mapování magnetického pole a jeho projekt také zvítězil na studentské odborné soutěži SVOČ FEL ZČU 2018. Další mimořádné stipendium rektora ZČU za sportovní úspěchy získal reprezentant ČR v požárním sportu Dominik Soukup.


10.01.19
Zpět na seznam aktualit

Patička