Přejít k obsahu

Dopis děkana FEL uchazečům o studium

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o současném dění a o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni se se současnými náročnými podmínkami ovlivněnými restrikcemi v důsledku COVID-19 úspěšně vypořádala a nadále realizuje své rozsáhlé vzdělávací i vědecké aktivity. Naše výzkumné týmy se aktivně zapojují do pomoci v boji proti COVID-19 projekty jako např. nový respirátor FFP3 vyvinutý s ČVUT v Praze, výroba štítů či vývoj plicních ventilátorů (více se můžete dozvědět na našich webovým stránkách www.fel.zcu.cz nebo na našem facebooku).

Jsem rád, že zájem o studium na naší fakultě není nijak pandemií COVID-19 ovlivněn. V návaznosti na současnou situaci a v souvislosti s vašimi žádostmi o pomoc s komplikacemi v trvajícím nouzovém stavu jsme se rozhodli ulehčit vám proces přihlášení na naši fakultu následujícími kroky:

  1. Pro uchazeče o studium jsme prodloužili termín pro podání přihlášky do 10. 5. 2020.
  2. Přihlášku můžete podat elektronicky prostřednictvím portálu eprihlaska.zcu.cz. Bližší informace pro podání přihlášky naleznete také na našich webových stránkách.
  3. Přihlášku je možné uhradit prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem. V případě, že Vám bude chybět některá z uvedených příloh, je možné domluvit se individuálně na způsobu a termínu zaslání chybějících dokumentů (zejména s ohledem na případné otevření středních škol).
  4. Žádná přijímací zkouška se nebude konat. V případě, že budete přijati, obdržíte od nás rozhodnutí o podmínečné přijetí s pokyny pro zápis do prvního ročníku.
  5. Zápis do prvního ročníku bude mít individuální formu s využitím komunikace na dálku, abychom mohli pružně reagovat na současnou epidemiologickou situaci a chránit tak vaše zdraví v max. možné míře.
  6. Předpokládáme, že semestr bude zahájen poslední týden v září formou kontaktní výuky. Taktéž věříme, že tou dobou bude již plně funkční zázemí pro studenty – knihovny, menzy a koleje.
  7. Případné dotazy Vám prostřednictvím elektronické pošty zodpoví studijní referentka Monika Živná, e-mail: zivna@fel.zcu.cz.

Přeji Vám, aby i přes nestandardní podmínky na konci vašeho středoškolského studia, jste úspěšně složili maturitní zkoušky. Přeji Vám pevné zdraví a jsem přesvědčen, že vše společně úspěšně zvládneme.
S přátelským pozdravem

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
děkan FEL


29.04.20
Zpět na seznam aktualit

Patička