Přejít k obsahu

Zástupci FEL rozvíjejí spolupráci ve Finsku

Zástupci Fakulty elektrotechnické se ve dnech 19.–26. 9. 2019 zúčastnili dvou akcí na podporu internacionalizace a mezinárodní meziuniverzitní spolupráce.

První akce, ICT Proposers' Day 2019, pořádaná Evropskou komisí, byla zaměřena na navázání meziinstitucionální spolupráce v oblasti společných projektů v rámci programů Horizon 2020. Na druhé akci, mezinárodním veletrhu EAIE 2019, probíhala jednání za účelem navázání nových vztahů v rámci meziuniverzitní spolupráce v oblasti studentských a zaměstaneckých mobilit, společných studijných programů (double degree) a spolupráce na výzkumných aktivitách R&D centra RICE, a rovněž jednání s cílem upevnění již navázaných vztahů a jejich prohloubení. V rámci této návštěvy proběhly též návštěvy na partnerské univerzitě v Aalto, s cílem upevnění již probíhající aktivní spolupráce, a na univerzitě LUT v Lappeenranta za účelem navázání nových vztahů ve výše uvedených oblastech.

IMG_20190919_164440

IMG_20190919_134441

IMG_20190926_132443

IMG_20190924_101543


02.10.19
Zpět na seznam aktualit

Patička