Přejít k obsahu

Prof. Vostracký získal nejvyšší typ členství v IEEE

Profesor Zdeněk Vostracký z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity  v Plzni získal nejvyšší typ členství v IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

IEEE je institutem pro elektrické a elektronické inženýrství a je největší světovou neziskovou profesní organizací usilující o vzestup technologií v oblasti elektrotechniky. V této prestižní organizaci se sdružují profesionálové z více než 175 zemí světa a nám je ctí, že  prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c., získal v roce 2005 vyšší stupeň členství Senior Member a letos v září 2018 nejvyšší stupeň členství Life Senior Member.

V dopise panu profesoru Vostrackému píše prezident IEEE José M. F. Moura: „Tato zvláštní čest je vyhrazena jednotlivcům, kteří skutečně významně a trvale přispívali instituci IEEE. Váš přiznaný status „Life Member“ hovoří jak o Vašich odborných úspěších, tak o významném vlivu, kterého jste dosáhl na rozvoji IEEE“.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Prof. Vostracký byl v letech 1998 – 2004 rektorem Západočeské univerzity v Plzni. Přednáší na Fakultě elektrotechnické již od roku 1969 a v  současné době působí na Katedře elektroenergetiky a ekologie.


27.11.18
Zpět na seznam aktualit

Patička