Přejít k obsahu

Podmínky bezplatného využívání MHD v Plzni pro studenty FEL

Informace k získání bezplatného předplatného na MHD pro studenty 1. ročníků FEL ZČU

Předplatné studenti FEL ZČU získají nabitím předplatného na Plzeňskou kartu (PK) nebo sdruženou JIS+PK kartu.
Předplatné je nejprve stanoveno na dobu 6 měsíců.
V případě, že student bude pokračovat ve studiu (po splnění podmínek prvního semestru), bude předplatné prodlouženo o další 4 měsíce (na dobu prázdnin nebude předplatné hrazeno).
Předplatné je možné získat na HELPDESKU ZČU (Bory, Univerzitní 20, místnost UI205) a také na zákaznických centrech PMDP (Klatovská tř. 12, Denisovo nábřeží 12) od 10. 9. 2018 do 24. 9. 2018 (včetně).
Studenti, kteří obdrží JIS kartu v době hromadného výdeje tj. od 17. 9. 2018, mohou navštívit výše uvedená místa až po vydání JIS karty nebo sdružené karty JIS karty a PK.
Studenti u přepážky předem nahlásí, že jsou studenti FEL ZČU s nárokem na bezplatnou přepravu.

Nárok na bezplatné předplatné MHD mají:

Studenti prvních ročníků bakalářského studia FEL ZČU v prezenční formě za podmínky, že budou na FEL zapsáni poprvé do daného studijního programu (v případě bakalářského studia tedy studenti, kteří na FEL ZČU nestudovali v akademickém roce 2017/2018 a dříve) a současně nestudují jinou fakultu ZČU, anebo jinou VŠ.
Studenti prvních ročníků navazujícího magisterského studia v prezenční formě studia za podmínky, že budou na FEL zapsáni poprvé do daného studijního programu a současně nestudují jinou fakultu ZČU, anebo jinou VŠ.
Studenti prvních ročníků doktorského studia v prezenční formě studia za podmínky, že budou na FEL zapsáni poprvé do daného studijního programu a současně nestudují jinou fakultu ZČU, anebo jinou VŠ.

Výjimku může individuálně posoudit děkan FEL.

Bližší informace podá studijní oddělení FEL.


31.08.18
Zpět na seznam aktualit

Patička