Přejít k obsahu

Projekty

Anténní řady s kvantizovaným řízením

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Simulátor letových vlastností padákového kluzáku

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

SMV 17 Vývoj aplikace pro výpočet šíření tepla a vlhkosti ve zdivu

Trvání: 13.02.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Studie "Dynamické účinky zkratových proudů na odpojovače 400kV"

Trvání: 21.11.2016 - 11.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Separace plastů z průmyslového odpadu pro následnou recyklaci

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Hybridní laserové technologie

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Rozšíření a inovace cvičení předmětů Teoretické elektrotechniky s využitím premanentních magnetů

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zavedení teoretické a praktické výuky dějů spojených s jevem koróny

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Inovace výuky: Superkapacitory a jejich aplikace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Elektrochemie 2

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Heat treatment of solid and liquid metals by electromagnetic field and advanced methods of its numerical simulation

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Indukční ohřev kovových ingotů v magnetickém poli vytvořeném permanentními magnety

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace předmětu "Elektrodynamika pro energetiku"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Matematické a počítačové modelování čerpadel elektricky vodivých tekutin

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření výuky informatiky o programování hardwarových modulů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky elektrochemie v oblasti elektrochemických zdrojů a elektrolytů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Problémy termoelasticity a pseudoplasticity v elektromagnetismu

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace výuky elektrochemie v oblasti elektrochemických zdrojů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dynamické interakce magnetického pole s pevnými a kapalnými mechanickými systémy

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vybudování experimentální laboratoře pro podporu výuky teoretické elektrotechniky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření fakultních počítačových učeben

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výuková laboratoř nelineárních mechatronických systémů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimenty s magnetickou levitací

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Matematické a počítačové modelování levitačního tavení tuhých látek

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Magnetická levitace tuhých těles a kapalin

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Počítačové modelování vybraných elektromagneticko-teplotně-hydrodynamických sdružených úloh

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Lokální síť s MATLAB WEB serverem na platformě OS Linux

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moderní metody projektování spínačů velkých stejnosměrných proudů pro elektrické pohony vozidel

Trvání: 01.01.2002 - 30.06.2004
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Supravodivý výkonový transformátor se supravodivým omezovačem zkratového proudu

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dějiny elektrotechniky

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Matematické a počítačové modelování indukčního ohřevu a souvisejících fyzikálních dějů

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozvoj efektivních metod analýzy a optimalizace distribučních systémů

Trvání: 01.01.2001 - 31.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Konference v ruských Čeboksarech

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Metody řešení vybraných nestandardních úloh s domimantním vlivem elektromagnetického pole

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dějiny elektrotechniky

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nová výuková technologie v teoretické elektrotechnice

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj algoritmů pro řešení vybraných nestandardních problémů elektromagnetismu

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Patička