Přejít k obsahu

Předměty vyučované na katedře

Zkratka Název Semestr
KTE/APE Aplikace počítačů v elektrotechnice Zimní
KTE/ATE Aplikace teoretické elektrotechniky Letní
KTE/DET Dějiny elektrotechniky Zimní
KTE/EDEE Elektrodynamika pro EE Zimní
KTE/EDPE Elektrodynamika pro PE Letní
KTE/ECH Elektrochemie Letní
KTE/EV Elektromagnetické vlny Zimní
KTE/E Elektrotechnika Letní
KTE/IT Informační technologie Letní
KTE/KDP Konzultace diplomové práce Letní
KTE/KZP Konzultace závěrečného projektu Letní
KTE/MMEM Matematické modely v elektromagnetismu Zimní
KTE/MEL Modelování a simulace v elektrotechnice Zimní
KTE/MVFT Modelování ve vysokofrekvenční technice Zimní
KTE/OPA Odborné prezentace v angličtině Zimní
KTE/PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice Letní
KTE/PMPS Počítačové modelování průmysl. systémů Zimní
KTE/PNZ Počítačový návrh el. zařízení Letní
KTE/PED Prostředky pro elektrotech. dokumentaci Zimní
KTE/QSP1 Semestrální projekt 1 Zimní
KTE/QSP2 Semestrální projekt 2 Letní
KTE/QSP3 Semestrální projekt 3 Letní
KTE/QSP4 Semestrální projekt 4 Zimní
KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů Letní
KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky Letní
KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika Zimní
KTE/YTE1 Teoretická elektrotechnika 1 Letní
KTE/YTE2 Teoretická elektrotechnika 2 Zimní
KTE/TE2K Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE Letní
KTE/TEVS Teoretická elektrotechnika-vybrané statě Zimní
KTE/TEMP Teorie elektromagnetického pole Letní
KTE/TAM Tvorba aplikací pro mobilní zařízení Letní
KTE/UE Úvod do elektrotechniky Zimní
KTE/USE Úvod do studia elektrotechniky Zimní
KTE/UPPK Užití profesionál.progr.v komer.eltech. Letní
KTE/TEVSK Vybrané statě-Teoretická elektrotechnika Zimní
KTE/VEZ Vývoj elektrotechnických zařízení Letní
KTE/ZPE Základy programování pro elektrotechniku Letní
KTE/ZZMEL Závěrečná zk. Modelování v elektronice Letní
KTE/ZSTE Závěrečný seminář z teor. elektrotech. Letní

Patička