Přejít k obsahu

Katedra teoretické elektrotechniky (KTE)

Profil katedry

Katedra zabezpečuje výuku ve dvou základních oblastech: teoretická elektrotechnika (teorie elektrických obvodů a teorie elektromagnetického pole) a výpočetní technika (programování v elektrotechnice, informační technologie) jak v bakalářském, tak v magisterském stupni. Katedra rovněž garantuje některé speciální předměty v jednotlivých oborech studia a výuku na Fakultě aplikovaných věd a Fakultě strojní. V rámci doktorandského studia jsou vypsány předměty v oboru Teoretická elektrotechnika jak pro doktorandy studující na KTE, tak pro doktorandy z ostatních kateder. Pracovníci katedry připravili v r. 2005 program a učební texty pro kurs Užití Matlabu a počítačové simulace pro analýzu elektrických obvodů v angličtině, tento týdenní kurs probíhal v roce 2005 na FH Regensburg a pro velký zájem tamních studentů je pořádán pravidelně dvakrát ročně. Na katedru byli přijati dva noví pedagogičtí pracovníci a dva doktorandi. V letošním roce naše katedre pořádá již 10. ročník mezinárodní konference AMTEE. Pracovníci katedry se účastní mnoha mezinárodních konferencí, publikují v mezinárodních odborných časopisech.

Kontakty

Telefon: 377 634 601
Fax: 377 634 602
Mail:

houdkova@kte.zcu.cz

 
Oddělení
OIN Oddělení informatiky
OTE Oddělení teoretické elektrotechniky

Obory vědecké činnosti

  • analýza stacionárních a nestacionárních elektromagnetických polí v lineárním i nelineárním prostředí (dvojdimen¬sionální a trojdimensionální úlohy) včetně důsledků, které tato pole vyvolávají (silové působení, namáhání izolačních soustav, výpočet parametrů apod.)
  • řešení sdružených úloh více fyzikálních polí, která se vzájemně ovlivňují
  • problémy elektromagneticko-metalurgické, speciálně indukční ohřev a následné kalení
  • problémy magneto-hydrodynamické, míchání roztaveného kovu magnetickým polem
  • použití integrálních rovnic pro analýzu elektromagnetických polí
  • teorie stability magneticky levitovaných tuhých a kapalných objektů
  • návrh radiálních i axiálních ložisek vytvořených soustavou permanentních magnetů
  • analýza a syntéza složitých obvodových systémů, lineárních i nelineárních, v ustáleném a v přechodném stavu
  • optimalizační problémy v elektrotechnice (aplikace jedno- i víceparametrových optimalizačních metod)

Patička