Přejít k obsahu

Předměty vyučované na katedře

Zkratka Název Semestr
KEV/SBAEL Aplikovaná elektrotechnika Letní
KEV/ARP Automatická regulace pohonů Letní
KEV/ATE1 Automatizační technika v el.pohonech 1 Zimní
KEV/DSPE1 Diplomový seminář PE 1 Zimní
KEV/DSPE2 Diplomový seminář PE 2 Letní
KEV/SNET Elektrická trakce Letní
KEV/EP Elektrické pohony Letní
KEV/SNEPP Elektrické pohony P Letní
KEV/SNEPS Elektrické pohony S Letní
KEV/ES Elektrické stroje Letní
KEV/SNEMS Elektromechanické systémy Letní
KEV/EMCH Elektromechanika Zimní
KEV/SBEPE Elektromechanika, pohony a energetika Letní
KEV/ENP Elektrotechnické normy a předpisy Letní
KEV/SBET Elektrotechnika Letní
KEV/KPE Konstrukční prvky elektrických strojů Letní
KEV/KDP Konzultace diplomové práce Letní
KEV/KZP Konzultace závěrečného projektu Letní
KEV/MZZ Měření a zkoušení el. zařízení Zimní
KEV/MRP Mikroprocesorové řízení pohonů Zimní
KEV/MRP2 Mikroprocesorové řízení pohonů 2 Letní
KEV/MES Modelování elektrických strojů Zimní
KEV/MPS Modelování polí v elektrických strojích Zimní
KEV/NFR Nízkofrekvenční rušení Letní
KEV/SBOEA Obecná elektrotechnika Letní
KEV/OPX1 Odborná praxe 1 Letní
KEV/OPX2 Odborná praxe 2 Zimní
KEV/OPA Odborné prezentace v angličtině Zimní
KEV/PSSE Perspektivní směry v SE Letní
KEV/PPK Počítačová podpora konstrukč. prací Letní
KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika Zimní
KEV/PRSE Programování v SE Letní
KEV/PEP Projektování elektrických pohonů Zimní
KEV/PEZ Projektování elektrotechnických zařízení Zimní
KEV/PVM Projektování výkonových měničů Letní
KEV/PEM Průmyslová elektronika a mechatronika Letní
KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. Letní
KEV/RT Regulační technika Letní
KEV/RRV Řizení a regulace vozidel Zimní
KEV/QSP4 Semestrální projekt 4 Zimní
KEV/QSP5 Semestrální projekt 5 Letní
KEV/SEP Seminář z elektických pohonů Letní
KEV/SARP Seminář z regulace pohonů Letní
KEV/SVE Seminář z výkonové elektroniky Letní
KEV/SOV Spínací obvody výkonových součástek Zimní
KEV/SES1 Stavba elektrických strojů 1 Zimní
KEV/SES2 Stavba elektrických strojů 2 Letní
KEV/TD Technická dokumentace Letní
KEV/TES1 Teorie elektrických strojů 1 Zimní
KEV/TES2 Teorie elektrických strojů 2 Zimní
KEV/TRP Trakční pohony Zimní
KEV/VPES Vybrané partie z elektrických strojů Zimní
KEV/VEP Vybrané statě z el. pohonů Zimní
KEV/SNVET Výkonová elektronika Letní
KEV/SNVE Výkonová elektronika Letní
KEV/VE Výkonová elektronika Zimní
KEV/VES Výkonová elektronika - vybrané statě Zimní
KEV/ZEI Základy elektroinženýrství Zimní
KEV/ZSAEL Závěrečný seminář z AEL Letní
KEV/ZSELE Závěrečný seminář z ELE Letní

Patička