Přejít k obsahu

Publikace katedry


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 8
SEDLÁK, P., KUBERSKÝ, P., MÍVALT, F. Effect of various flow rate on current fluctuations of amperometric gas sensors. Sensors and Actuators. B, Chemical, 2019, roč. 283, č. 15 March, s. 321-328. ISSN: 0925-4005
  Detail publikace
MACH, P., GECZY, A., POLANSKÝ, R., BUŠEK, D. Glass transition temperature of nanoparticle-enhanced and environmentally stressed conductive adhesive materials for electronics assembly. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2019, roč. 30, č. 5, s. 4895-4907. ISSN: 0957-4522
  Detail publikace
TŮMOVÁ, O., TŮMA, F. Kontrola výroby a regulační diagramy. Jemná mechanika a optika (JMO), 2019, roč. 64, č. 2, s. 55-58. ISSN: 0447-6441
  Detail publikace
TRNKA, P., TRNKOVÁ, M. Správa aktiv a potřeba diagnostiky v Průmyslu 4.0. Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku, 2019, roč. 29, č. 7, s. 6-9. ISSN: 1210-0889
  Detail publikace
HLÍNA, J., ŘEBOUN, J., HEŘMANSKÝ, V., ŠIMONOVSKÝ, M., JOHAN, J., HAMÁČEK, A. Study of co-fired multilayer structures based on Thick Printed Copper technology. Materials Letters, 2019, roč. 238, č. 1 March, s. 313-316. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
KADLEC, P., HORNAK, J., POLANSKÝ, R. Vliv začlenění tubulárního halloysitu do epoxidové pryskyřice na termické a dielektrické vlastnosti. In 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 125-128. ISBN: 978-80-7560-213-8
  Detail publikace
POLANSKÝ, R., KADLEC, P., PROSR, P. Využití nanotechnologií při vývoji elektroizolačních materiálů nové generace. In 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 75-80. ISBN: 978-80-7560-213-8
  Detail publikace
SYROVÝ, T., MARONOVÁ, S., KUBERSKÝ, P., EHMAN, N. V., VALLEJOS, M. E., PRETL, S., FELISSIA, F. E., AREA, M. C., CHINGA-CARRASCO, G. Wide range humidity sensors printed on biocomposite films of cellulose nanofibril and poly(ethylene glycol). Journal of Applied Polymer Science, 2019, roč. 136, č. 36, s. 1-10. ISSN: 0021-8995
  Detail publikace

Patička