Přejít k obsahu

Publikace katedry


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 16
HIRMAN, M., NAVRÁTIL, J., STEINER, F., DŽUGAN, T., HAMÁČEK, A. Alternative technology for SMD components connection by non‑conductive adhesive on a flexible substrate. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2019, roč. 30, č. 15, s. 14214-14223. ISSN: 0957-4522
  Detail publikace
SEDLÁK, P., KUBERSKÝ, P., MÍVALT, F. Effect of various flow rate on current fluctuations of amperometric gas sensors. Sensors and Actuators. B, Chemical, 2019, roč. 283, č. 15 March, s. 321-328. ISSN: 0925-4005
  Detail publikace
KUMAR, V., WANG, M., KUMARI, A., AKKARANGGOON, S., GARZA-REYES, J.A., NEUTZLING, D., TUPA, J. Exploring short food supply chains from triple bottom line lens: A comprehensive systematic review. In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2019). Michigan: IEOM Society International, 2019. s. 728-738. ISBN: 978-1-5323-5948-4 , ISSN: 2169-8767
  Detail publikace
MACH, P., GECZY, A., POLANSKÝ, R., BUŠEK, D. Glass transition temperature of nanoparticle-enhanced and environmentally stressed conductive adhesive materials for electronics assembly. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2019, roč. 30, č. 5, s. 4895-4907. ISSN: 0957-4522
  Detail publikace
PISTULKOVÁ, A., TUPA, J., MARTINEK, L. Implementace procesního řízení u poskytovatelů zdravotnických služeb. Slovak Journal of Health Sciences, 2019, roč. 10, č. 1, s. 2-10. ISSN: 1338-161X
  Detail publikace
TŮMOVÁ, O., TŮMA, F. Kontrola výroby a regulační diagramy. Jemná mechanika a optika (JMO), 2019, roč. 64, č. 2, s. 55-58. ISSN: 0447-6441
  Detail publikace
TŮMOVÁ, O. Metrologie a vyhodnocování výsledků měření. In Elektrické pohony : XXXVI. konference (ELPO 2019). Plzeň: Česká elektrotechnická společnost ČSVTS, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4
  Detail publikace
KOSTELANSKÁ, M., FREISLEBEN, J., BAČKOVSKÁ HANUSOVÁ, Z., MOŠKO, T., VIK, R., MORAVCOVÁ, D., HAMÁČEK, A., MOSINGER, J., HOLADA, K. Optimization of the photodynamic inactivation of prions by a phthalocyanine photosensitizer: The crucial involvement of singlet oxygen. Journal of Biophotonics, 2019, roč. 12, č. 8, s. 1-13. ISSN: 1864-063X
  Detail publikace
TŮMOVÁ, O. Organizace metrologie a mezinárodní federace IMEKO. In Elektrické pohony : XXXVI. konference (ELPO 2019). Plzeň: Česká elektrotechnická společnost ČSVTS, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4
  Detail publikace
HLÍNA, J., ŘEBOUN, J., JOHAN, J., ŠIMONOVSKÝ, M., HAMÁČEK, A. Reliability of printed power resistor with thick-film copper terminals. Microelectronic Engineering, 2019, roč. 216, č. August 2019, s. 1-8. ISSN: 0167-9317
  Detail publikace
SKALA, B., KINDL, V., TURJANICA, P., VOBORNÍK, A., LOKVENC, J., DRTINA, R., VALENTA, J., BACHURA, V. Snímač proudu s malou indukčností. In Elektrické pohony : XXXVI. konference (ELPO 2019). Plzeň: Česká elektrotechnická společnost ČSVTS, 2019. s. 1-11. ISBN: 978-80-02-02860-4
  Detail publikace
TRNKA, P., TRNKOVÁ, M. Správa aktiv a potřeba diagnostiky v Průmyslu 4.0. Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku, 2019, roč. 29, č. 7, s. 6-9. ISSN: 1210-0889
  Detail publikace
HLÍNA, J., ŘEBOUN, J., HEŘMANSKÝ, V., ŠIMONOVSKÝ, M., JOHAN, J., HAMÁČEK, A. Study of co-fired multilayer structures based on Thick Printed Copper technology. Materials Letters, 2019, roč. 238, č. 1 March, s. 313-316. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
KADLEC, P., HORNAK, J., POLANSKÝ, R. Vliv začlenění tubulárního halloysitu do epoxidové pryskyřice na termické a dielektrické vlastnosti. In 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 125-128. ISBN: 978-80-7560-213-8
  Detail publikace
POLANSKÝ, R., KADLEC, P., PROSR, P. Využití nanotechnologií při vývoji elektroizolačních materiálů nové generace. In 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 75-80. ISBN: 978-80-7560-213-8
  Detail publikace
SYROVÝ, T., MARONOVÁ, S., KUBERSKÝ, P., EHMAN, N. V., VALLEJOS, M. E., PRETL, S., FELISSIA, F. E., AREA, M. C., CHINGA-CARRASCO, G. Wide range humidity sensors printed on biocomposite films of cellulose nanofibril and poly(ethylene glycol). Journal of Applied Polymer Science, 2019, roč. 136, č. 36, s. 1-10. ISSN: 0021-8995
  Detail publikace

Patička