Přejít k obsahu

Publikace katedry


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 42
NOHÁČ, K., NOHÁČOVÁ, L., MUŽÍK, V. Actual possibilities of open-source applications for analysis of power systems. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 274-279. ISBN: 978-80-553-3324-3
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Architektura pasivních rodinných sídel versus ekologie, energetika a ekonomika. FEI TUKE, katedra elektroenergetiky, 2019.
  Detail publikace
TESAŘOVÁ, M. Charakteristiky a hodnotící ukazatele poklesů napětí. Hrubá Voda, Hlubočky, 2019.
  Detail publikace
VOSTRACKÝ, Z., SEDLÁČEK, J., MUŽÍK, V. Coupled tests including parameters TF and SLF of high voltage SF6 circuit breakers. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 225-228. ISBN: 978-80-553-3324-3
  Detail publikace
ŠKORPIL, J. E-mobility impact on supply in distribution grid. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Effectiveness of biogas power plant transformation into biomethane production. Košice : Technical University of Košice, 2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Evaluation of importance of HV switches according to their location and analysis of protection fault logs. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Evaluation of short interruptions of supply voltage in distribution system. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 111-115. ISBN: 978-80-553-3324-3
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Filosofický pohled na rodinná nízkoenergetická sídla obecně - nízkoenergetická a pasivní architektura. FEI TUKE, katedra elektroenergetiky, 2019.
  Detail publikace
DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P., RAKOVÁ, L. How to replace electric power system inertia. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 368-372. ISBN: 978-80-553-3324-3
  Detail publikace
HROMÁDKA, A., SIROVÝ, M., MARTÍNEK, Z. Innovation in an existing backpressure turbine for ensure better sustainability and flexible operation. Energies, 2019, roč. 12, č. 14, s. 1-20. ISSN: 1996-1073
  Detail publikace
HROMÁDKA, A. Inovace protitlakové turbíny pro zajištění lepší udržitelnosti a flexibilního provozu. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 25-28. ISBN: 978-80-261-0871-9
  Detail publikace
HORNAK, J., HALLER, R., KUPKA, L., MICHAL, O., PIHERA, J. Inovativní postupy při diagnostice částečných výbojů při AC a DC napětí. Elektro, 2019, roč. 29, č. 12, s. 6-9. ISSN: 1210-0889
  Detail publikace
MAŠATA, D., VILÍMOVÁ, E., ŠKODA, R., LOVECKÝ, M. Kód UWB1 a jeho aplikace na výpočty produkce tritia. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 61-64. ISBN: 978-80-261-0871-9
  Detail publikace
JIŘINEC, J., ROT, D., ŠENKÝŘ, V. Measurement of indoor environment parameters in a classroom equipped with heat recovery unit. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 421-424. ISBN: 978-80-553-3324-3
  Detail publikace
JIŘINEC, J., ROT, D. Measuring system for recuperation units. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, 2019, roč. 5, č. 3, s. 1-5. ISSN: 2332-8983
  Detail publikace
LOVECKÝ, M. Model palivového souboru VVER-1000 v nestrukturované síti MCNP6. In Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2018. Praha: Česká nukleární společnost, z. s., 2019. s. 1-5. ISBN: 978-80-02-02864-2
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Modelling of cogeneration units. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
HROMÁDKA, A., JIŘIČKOVÁ, J., MARTÍNEK, Z., SIROVÝ, M. Operation assessment of cogeneration power plant by thermodynamic model. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 32-37. ISBN: 978-80-553-3324-3
  Detail publikace
JIŘINEC, J., ROT, D., JIŘINEC, S. Optimization of the energy consumption of a building with PV. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 425-428. ISBN: 978-80-553-3324-3
  Detail publikace
ŠKORPIL, J. Overview of technologies capable of providing fast frequency response and synthetic inertia. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
ROT, D., JIŘINEC, J. Preliminary experiments while designing a cold crucible for metal melting. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, 2019, roč. 5, č. 3, s. 1-7. ISSN: 2332-8983
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Probabilistic approach to state estimation in electricity networks with distributed generation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Probabilistic approximation of voltage values for power distribution network with large number of nodes and solar generation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
  Detail publikace
TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Problematika vyhodnocování parametru MAIFI. Jablonné nad Orlicí, 2019.
  Detail publikace
HROUDA, J., KYSNAR, F., PAVLOVIČ, Z., PETRÁSEK, J., PROCHÁZKA, K. Reasonability of "fit and inform" for sources up to 50 kW within LV networks. In Proceedings of the 25th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2019). Liege: AIM, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-2-9602415-0-1 , ISSN: 2032-9644
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Regulace napětí a jalového výkonu v distribuční soustavě VN. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Reliability of the PV systems. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
FOŘTOVÁ, A., ZÁVORKA, J., ŠKODA, R. Systém měření neutronového toku v grafitové prizmě pro reaktory IV. generace. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 9-12. ISBN: 978-80-261-0871-9
  Detail publikace
ŠKORPIL, J. The impact of a low-voltage smart grid on the distribution system. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
NOHÁČOVÁ, L., ŽÁK, F., HULEC, M., BĚLÍK, M., OLKHOVSKIY, M. The influence of load on the transformers on the size of their own losses. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019). Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 139-142. ISBN: 978-80-553-3324-3
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Use of PMU data for HVDC link modeling in the power system state estimation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
  Detail publikace
LOVECKÝ, M., ZÁVORKA, J., VIMPEL, J. VVER-1000 fuel assembly model in CAD-based unstructured mesh for MCNP6. KERNTECHNIK, 2019, roč. 84, č. 4, s. 262-266. ISSN: 0932-3902
  Detail publikace
TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Vliv použitých agregačních pravidel na počet vykazovaných událostí na napětí. In Referáty 23. konference ČK CIRED. Praha: Český komitét CIRED, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-905014-8-5
  Detail publikace
HULEC, M., MÜLLEROVÁ, E. Vliv změny tvaru atmosférického impulzu na přeskokové napětí syntetického vzduchu. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 29-32. ISBN: 978-80-261-0871-9
  Detail publikace
TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Voltage dip assessment in context of voltage quality regulation. In Proceedings of the 25th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2019). Liege: AIM, 2019. s. 1-5. ISBN: 978-2-9602415-0-1 , ISSN: 2032-9644
  Detail publikace
TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Vyhodnocování poklesů napětí s ohledem na možnou regulaci kvality napětí. Hrubá Voda, Hlubočky, 2019.
  Detail publikace
ZÁVORKA, J., LOVECKÝ, M., ŠKODA, R., JIŘIČKOVÁ, J. Vylepšení skladování použitého jaderného paliva. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 157-160. ISBN: 978-80-261-0871-9
  Detail publikace
VILÍMOVÁ, E., MAŠATA, D., LOVECKÝ, M., ŠKODA, R. Výpočet produkce tritia rychlými neutrony pomocí kódu Serpent. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 145-148. ISBN: 978-80-261-0871-9
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Výzkum využití biomasy jako akumulační zdroj energie s aplikací na řízení kogeneračních jednotek. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019.
  Detail publikace
VOLEK, J., ŠTĚPKA, V., MÜLLEROVÁ, E., FORMÁNEK, J., LAURENC, J. Zkušenosti s výstavbou a provozováním samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK), elektrické a mechanické zkoušky. In Referáty 23. konference ČK CIRED. Praha: Český komitét CIRED, 2019. s. 1-10. ISBN: 978-80-905014-8-5
  Detail publikace
OLKHOVSKIY, M., MÜLLEROVÁ, E., MARTÍNEK, P. Zpracovaní grafického výstupu detektoru částečných výbojů pomocí neuronové sítě. In Elektrotechnika a informatika 2019. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 85-88. ISBN: 978-80-261-0871-9
  Detail publikace

Patička