Přejít k obsahu

Projekty

Inovační voucher - Optimalizace kalícího procesu indukčního zařízení

Trvání: 01.06.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

R4S - SUSEN

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Perspectives for the development of low-power systems using biomass in the context of the EU energy policy for the Central European region

Trvání: 01.09.2013 - 31.08.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přepětí v sítích VN

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Modernizace laboratoře obnovitelných zdrojů energie

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Měření parametrů satelitních systémů a jejich nasazení do výuky

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tepelné čerpadlo se solárním přihříváním výparníku

Trvání: 01.05.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: ČEZ Prodej, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace laboratoří elektroenergetiky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace vzdělávání v oblasti elektrotepelné techniky - vytvoření nové laboratorní úlohy "Porovnání moderních sálavých zdrojů vytápění"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přípravek pro emulaci zátěžových křivek generátorů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rychlá kompenzace jalového výkonu - projekt nové laboratorní úlohy

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovit. zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoře Řízení energetických prvků a procesů

Trvání: 30.06.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: ČEPS a.s. ()
Detail projektu

Podpora při financování projektu Forum pro Bioenergetiku (FoBiE)

Trvání: 01.04.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Plzeňská teplárenská, a.s. ()
Detail projektu

Analytický model fyzikálních procesů v heterogenních strukturách povrchových vrstev elektrických kontaktů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Forum pro Bioenergetiku - FOBiE

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: ČEZ Prodej, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace vzdělávací činnosti v oblasti efektivního užití elektrické energie - projekt nové laboratorní úlohy

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Bioenergetika a biopaliva (dále jen projekt Bio-E)

Trvání: 16.04.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: ČEZ Prodej, s.r.o. ()
Detail projektu

Finanční dar na zpracování a realizaci ekologických projektů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: E.ON Česká republika, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v ČR

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření laboratorních měření v předmětech zaměřených na elektrické světlo

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrických sítí.

Trvání: 01.07.2007 - 30.09.2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice v oblasti efektivních přeměn elektrické energie na užitečné teplo

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v České republice

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkvalitnění výuky v laboratořích oddělení Technické ekologie na KEE

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zvýšení odborné úrovně výuky v oboru Elektroenergetika

Trvání: 09.08.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Projekt inovace a podpory studia pro zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti studentů resp. absolventů VŠ a příprava prostředí na efektivní spolupráci studen

Trvání: 01.06.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

Trvání: 01.03.2006 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a rozvoj laboratoří elektro energetiky

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Obnovitelné zdroje energie a jejich začleňování do energetických systémů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Realizace měření ukazatelů kvality dodávky elektřiny do sítě ze solárního fotovoltaického systému 20 kWp

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšířední frekvenčního pásma při měření parametrů R-L-C elektronických součástek

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zkvalitnění výuky a profilu budoucího absolventa oboru Elektroenergetika

Trvání: 01.06.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a rozvoj laboratoře elektrotepelné techniky

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projekt pro podporu výuky a vědy v oboru technická ekologie FEL-ZČU

Trvání: 01.01.2004 - 31.03.2004
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Pv Enlargement - Technology Transfer, Demonstration And Scientific Exchange Action For The Establishment Of A Strong European Pv Sector_

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Software pro predikci četnosti krátkodobých poklesů napětí v distribuční soustavě

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Kalibrace luxmetru Hagner EC1x a jasoměru Hagner S2

Trvání: 01.09.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Řešení fyzikálních jevů vznikajících v indukčně ohřívaných tělesech

Trvání: 01.09.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Analýza a simulace nespecifických poruch v elektrických sítích a predikční řízení dodávek elektrické energie

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace laboratoře elektroenergetických systémů

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moderní metody projektování spínačů velkých stejnosměrných proudů pro elektrické pohony vozidel

Trvání: 01.01.2002 - 30.06.2004
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Doplnění dig. fotoaparátu

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Čidlo slunečního záření pro výuku

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příspěvek na TV přijímač a videorekordér

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

VaV na FEL

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření softwarového vybavení o nadstavbový modul FEMLAB

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zajištění pobytu 30 studentů na \"Use of Technical\"

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příspěvek k zskoupení nové kamery nebo videorekordéru

Trvání: 01.07.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příspěvek na kalibraci

Trvání: 01.07.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Elektrotechnická laboratoř

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Nový studijní program oboru Elektroenergetika

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití výzkumné práce studentů v oblasti techniky vysokých napětí ve výuce

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Patička