Přejít k obsahu

Předměty vyučované na katedře

Zkratka Název Semestr
KEE/BPRE Bezpečnost práce v elektrotechnice Zimní
KEE/BIE Bioenergetika Zimní
KEE/DSAE1 Dipl. seminář AE 1 Zimní
KEE/DSAE2 Dipl. seminář AE 2 Letní
KEE/DSEE1 Dipl. seminář EE 1 Zimní
KEE/DSEE2 Dipl. seminář EE 2 Letní
KEE/DSTE1 Diplomový sem. z tech. ekologie 1 Zimní
KEE/DSTE2 Diplomový sem. z tech. ekologie 2 Letní
KEE/EKO1 Ekologie 1 Zimní
KEE/ETEE Ekologie a nové technologie v EE Zimní
KEE/EKO2 Ekologie 2 Letní
KEE/EEN Ekonomika v energetice Letní
KEE/EŽP Ekonomika životního prostředí Letní
KEE/ETS El. teplo ve strojírenství Zimní
KEE/E1 Elektrárny I Zimní
KEE/E2 Elektrárny II Letní
KEE/EPRE Elektrické přístroje v EE Zimní
KEE/EPRS Elektrické přístroje v SE Letní
KEE/EPR1 Elektrické přístroje 1 Letní
KEE/EPR2 Elektrické přístroje 2 Letní
KEE/ELS Elektrické stanice a vedení Zimní
KEE/ESV Elektrické světlo Letní
KEE/ES Elektrické světlo Zimní
KEE/SNEEA Elektroenergetika A Letní
KEE/EE1 Elektroenergetika 1 Letní
KEE/EE2 Elektroenergetika 2 Zimní
KEE/EMC Elektromagnetická kompatibilita zařízení Letní
KEE/SNETS Elektronika a telekomunikační systémy Letní
KEE/EKV Elektrotechnická kvalifikace Zimní
KEE/SBET Elektrotechnika Letní
KEE/SNELT Elektrotechnika Letní
KEE/SNEAE Elektrotechnika a energetika Letní
KEE/ETP Elektrotepelná prům. zařízení Zimní
KEE/ETPR Elektrotepelné procesy Letní
KEE/ESZS Energ. stroje, zařízeni a systémy Zimní
KEE/JB Jaderná bezpečnost Zimní
KEE/JE Jaderné elektrárny Zimní
KEE/KDP Konzultace diplomové práce Letní
KEE/KZP Konzultace závěrečného projektu Letní
KEE/MMEE Management a mark. v EE Letní
KEE/MOŽP Management ochrany životního prostředí Zimní
KEE/SNMAD Měření a diagnostika Letní
KEE/MPP Měření parametrů prostředí Zimní
KEE/MR Měření regulace a řízení ES Letní
KEE/MJEE Metrologie v jaderné elektroenergetice Zimní
KEE/MS Modelování elektrických sítí Zimní
KEE/OEK Obnovení eltech. kvalifikace Zimní
KEE/PRAX Odborná praxe Letní
KEE/OPA Odborné prezentace v angličtině Zimní
KEE/OŽP Ochrana životního prostředí Zimní
KEE/OZS Ochrany a zabezpečovací systémy Zimní
KEE/PTZ Pevná trakční zařízení Letní
KEE/POE Počítače v energetice Letní
KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů Zimní
KEE/PEC Projektování energetických celků Letní
KEE/PEJE Provoz elekt. části jaderných elektráren Letní
KEE/PPJE Provozní praxe na jaderné elektrárně Letní
KEE/PE Průmyslová energetika Zimní
KEE/PEE Přehled elektroenergetiky Letní
KEE/PJS Přech. jevy v el. soustavách Zimní
KEE/SNREE Rozvod elektrické energie Letní
KEE/RZ Rozvodná zařízení v ES Letní
KEE/QSP3 Semestrální projekt 3 Letní
KEE/QSP4 Semestrální projekt 4 Zimní
KEE/QSP5 Semestrální projekt 5 Letní
KEE/SZ Silnoproudá zařízení Zimní
KEE/SOES Solární elektroenergetické systémy Letní
KEE/SES Spolehlivost energ. systémů Letní
KEE/SVT Světelná technika Letní
KEE/SNTE Technická ekologie Letní
KEE/SBTEK Technická ekologie Letní
KEE/EZ Technické zařízení budov EZ Zimní
KEE/TOO Technika ochrany ovzduší Zimní
KEE/TOV Technika ochrany vod Letní
KEE/TVN Technika vysokého napětí Zimní
KEE/TOH Technologie odpadového hospodářství Zimní
KEE/TPR Teorie přenosu a rozvodu el. energie Zimní
KEE/TTS Teplárenství a tep. sítě Letní
KEE/ENG1 Úvod do studia inženýrství Zimní
KEE/SNUEE Užití elektrické energie Letní
KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje Letní
KEE/SNVEE Výroba elektrické energie Letní
KEE/ZBP Základy bezpečnosti práce Zimní
KEE/ZETP Základy elektrotepelných procesů Zimní
KEE/ZSTEK Závěrečný seminář z TEK Letní
KEE/ZVE Zdroje a výroba elektrické energie Zimní

Patička