Přejít k obsahu

Katedra elektroenergetiky a ekologie (KEE)

Profil katedry

Katedra má dlouholetou tradici při přípravě oborníků v oblasti výroby elektrické a tepelné, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, elektrických přístrojů, techniky vysokých napětí a EMC. V neposlední řadě se činnost katedry zaměřuje i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetických systémů. Katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi energetického průmyslu nejen při přípravě budoucích energetiků, ale i v rámci své vědecké a vývojové činnosti.

 • vítěz Energy Globe Award 2008 (tzv. Ekologický Oskar) v kategorii Mládež za projekt Minipark obnovitelných zdrojů energie, sloužící pro výzkumné i výukové účely
 • aktivní člen sdružení vzdělávacích institucí CENEN (Czech Nuclear Education Network)


Kontakty
 

Telefon: 377 634 301
Mail: kee@kee.zcu.cz
Oddělení
OEE Oddělení elektroenergetiky
OTK Oddělení technické ekologie
OVN Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokých napětí

Obory vědecké činnosti

 • Matematické modelování a simulaci provozních a poruchových stavů v elektrizační soustavě
 • spolehlivost a kvalitu dodávané elektrické energie
 • vliv výroby a přenosu elektrické energie na životní prostředí
 • koncepci a návrhy digitálních ochran v elektrizační soustavě
 • využívání alternativních zdrojů elektrické energie
 • tvorbu software predikce krátkodobých poklesů napětí
 • optimalizaci přeměn energií
 • výpočty a měření osvětlovacích soustav
 • elektrotepelná technika
 • vlivy elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy
 • odolnost proti elektromagnetickému rušení EMC
 • analýzu vypínacích procesů, výzkum kontaktních odporů
 • vývoj v oblasti techniky vysokého napětí, částečných výbojů
 • měření přepětí a diagnostiku svodičů přepětí

Patička