Přejít k obsahu

Předměty vyučované na katedře

Zkratka Název Semestr
KAE/AES Analogové elektronické systémy Zimní
KAE/AESR Analogové elektronické systémy R Letní
KAE/ANT Antény Letní
KAE/ANF Aplikace neuro a fuzzy logiky Zimní
KAE/ASE Aplikovaný software pro elektroniku Zimní
KAE/AVT Audiovizuální technika Letní
KAE/SNAES Automobilové elektronické systémy Letní
KAE/CES Číslicové elektronické systémy Zimní
KAE/CESA Číslicové elektronické systémy pro FAV Letní
KAE/CESR Číslicové elektronické systémy R Zimní
KAE/CZS Číslicové zpracování signálů Zimní
KAE/DZS Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys. Zimní
KAE/DAE Diagnostika automobilové elektroniky Zimní
KAE/DSDE1 Diplomový seminář DE 1 Zimní
KAE/DSDE2 Diplomový seminář DE 2 Letní
KAE/DSEI1 Diplomový seminář EI 1 Zimní
KAE/DSEI2 Diplomový seminář EI 2 Letní
KAE/DSTM1 Diplomový seminář TM 1 Zimní
KAE/DSTM2 Diplomový seminář TM 2 Letní
KAE/EMK Elektromagnetická kompatibilita Zimní
KAE/SNEK Elektronické komunikace Letní
KAE/ENZ Elektronické napájecí zdroje Letní
KAE/SNESE Elektronické součástky a systémy Letní
KAE/SNEST Elektronické součástky a systémy Letní
KAE/SNESA Elektronické součástky a systémy Letní
KAE/SNESD Elektronické součástky a systémy Letní
KAE/ELS Elektronické systémy Letní
KAE/ELN Elektronika Zimní
KAE/SBETK Elektronika a telekomunikace Letní
KAE/EZO Elektronika ve zpracování obrazu Letní
KAE/SBET Elektrotechnika Letní
KAE/FZEI Forenzní zkoumání v elektr. a informat. Letní
KAE/KS1 Komunikační sítě 1 Zimní
KAE/KS2 Komunikační sítě 2 Letní
KAE/KDP Konzultace diplomové práce Letní
KAE/KZP Konzultace závěrečného projektu Letní
KAE/LE Lékařská elektronika Zimní
KAE/MINA Mikrokontroléry v náročných aplikacích Zimní
KAE/MPP Mikroprocesory a počítače Letní
KAE/SNMS Multimediální systémy Letní
KAE/OPX1 Odborná praxe 1 Letní
KAE/OPX2 Odborná praxe 2 Zimní
KAE/OPA Odborné prezentace v angličtině Zimní
KAE/OK Optické komunikace Letní
KAE/SNPPE Počítače a programování v elektronice Letní
KAE/PSR Principy syntézy elektron.řídících syst. Letní
KAE/PPES Programování pro embedded systémy Zimní
KAE/PEL Programování v elektronice Letní
KAE/PLO Programovatelné logické obvody Zimní
KAE/SNPZS Přenos a zpracování signálu Letní
KAE/PI Přenos informací Zimní
KAE/RKM Radioelektronické konstrukce a měření Zimní
KAE/RAS Radioelektronické systémy Zimní
KAE/RUP Radiové určování polohy Zimní
KAE/RIS Řídící a informační sběrnice Letní
KAE/QSP3 Semestrální projekt 3 Letní
KAE/QSP4 Semestrální projekt 4 Zimní
KAE/QSP5 Semestrální projekt 5 Letní
KAE/SEL Seminář z elektroniky Zimní
KAE/STS Seminář z techniky senzorů Letní
KAE/SAC Senzory a akční členy Letní
KAE/SAS Signály a soustavy Letní
KAE/SVSE Soubor vyzvaných seminářů z EI Letní
KAE/SVST Soubor vyzvaných seminářů z TM Zimní
KAE/SYS1 Syntéza elektronických systémů 1 Zimní
KAE/SYS2 Syntéza elektronických systémů 2 Letní
KAE/TK Telekomunikace Letní
KAE/TS Telekomunikační systémy Letní
KAE/TT Telekomunikační technika Zimní
KAE/TVR Televizní a rozhlasová technika Zimní
KAE/TRM Televizní, rádiové a multimed. systémy Zimní
KAE/UST Úvod do sdělovací techniky Letní
KAE/UPAE Úvodní praktika aplikované elektroniky Zimní
KAE/UPR Užití počítačů v řízení Zimní
KAE/VPP1 Vývojové práce na projektech 1 Letní
KAE/VPP2 Vývojové práce na projektech 2 Letní
KAE/VPP3 Vývojové práce na projektech 3 Letní
KAE/VPP4 Vývojové práce na projektech 4 Letní
KAE/SNZTD Zabezpečovací technika v dopravě Letní
KAE/ZEK Základy elektroniky Letní
KAE/ZST Základy sdělovací techniky Zimní
KAE/ZSEAT Závěrečný seminář z EAT Letní
KAE/ZZO Zpracování zvuku a obrazu Zimní
KAE/ZVT Zvuková technika Zimní

Patička