Přejít k obsahu

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací (KAE)

Profil katedry

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací garantuje studium oborů Elektronika a telekomunikace (bakalářský), Elektronika a sdělovací technika (magisterský), Elektronika a aplikovaná informatika (magisterský), Telekomunikační a multimediální systémy (magisterský) a Dopravní elektroinženýrství (magisterský, zaměření Sdělovací a zabezpečovací technika). Od akademického roku 1996/7 bude otevřeno další zaměření „Automobilová elektronika“. Jedná se vesměs o obory, které se velmi rychle vyvíjejí a vyžadují od všech vyučujících trvalé sledování všech novinek a neustálé studium.

Zavádění nových učebních plánů a nových předmětů znamená zvýšenou pracovní zátěž pro všechny pracovníky. Přesto se dařilo úspěšně pracovat i na poli výzkumu a vývoje. Pracovníci katedry měli celkem 62 publikací, formou kontraktů pracovali na vývoji pro 4 firmy (Škoda Auto a.s., Kostal s.r.o., EBIS Engineering SRN, ZAT a.s. divize Controls).

Velmi důležitou akcí katedry je organizování každoroční mezinárodní konference Applied Electronics. Jedná se o setkání odborníků v širokém spektru aplikované elektroniky. Každoročně je předneseno na 100 příspěvků. Konference je technicky sponzorována organizací IEEE, The IEE a účastní se jí odborníci z celého světa – ze Slovenska, USA, Anglie, Německa, Řecka, Turecka, Rumunska, Indie).

Kontakty

Telefon: 377 634 201
Fax: 377 634 202
Mail: kae@kae.zcu.cz
 
Oddělení

OEI

Oddělení elektroniky
OTM Oddělení telekomunikací a multimediální techniky

Obory vědecké činnosti

 • počítačové návrhy analogových a číslicových systémů
 • vývoj speciálních počítačových karet
 • vývoj zařízení s jednočipovými mikropočítači
 • využití programovatelných logických polí FPGA, simulace a programování ve VHDL
 • programování v asembleru a C, vývoj aplikačních programů pro jednočipové mikropočítače
 • realizace systémů umělé inteligence a neuronové sítě
 • vývoj impulsní napájecí techniky, nabíjecí techniky a měničových systémů
 
 • číslicové zpracování signálů, aplikace se signálovými procesory
 • vývoj elektronického zařízení pro medicínu
 • vývoj speciálních měřících systémů s velmi malým příkonem
 • problematika elektromagnetické kompatibility elektronických řídících a zabezpečovacích systémů
 • výzkum prostředků pro prokazování bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů
 • zpracování a přenos dat, audio signálů a video signálů
 • telekomunikační systémy

Patička