Přejít k obsahu

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací (KAE)

Profil katedry

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací garantuje oblasti studia elektroniky v bakalářském studijním programu Elektronika a informatika a magisterském studijním programu Elektronika a informační technologie. Garantuje bloky předmětů z elektronika a komunikační techniky zaměřených na aplikaci teoretických a experimentálních poznatků v praxi. Zabezpečuje oblast doktorského studia v oboru Elekronika. Katedra významně spolupracuje jak s tuzemskými a zahraničními akademickými pracovišti, tak s průmyslem v oblasti výzkumu a vývoje (např. Škoda Auto a.s., CERN Zurich, Kostal s.r.o., ZAT a.s., Kontron s.r.o., MBtech Bohemia s.r.o.).

Velmi důležitou akcí katedry je organizování každoroční mezinárodní konference Applied Electronics. Jedná se o setkání odborníků v širokém spektru aplikované elektroniky. Každoročně je předneseno na 100 příspěvků. Konference je technicky sponzorována organizací IEEE, The IEE a účastní se jí odborníci z celého světa – ze Slovenska, USA, Anglie, Německa, Řecka, Turecka, Rumunska, Indie).

Kontakty

Telefon: 377 634 201
Fax: 377 634 202
Mail: kae@kae.zcu.cz
 
Oddělení

OEI

Oddělení elektroniky
OTM Oddělení telekomunikací a multimediální techniky

Obory vědecké činnosti

 • počítačové návrhy analogových a číslicových systémů
 • vývoj speciálních počítačových karet
 • vývoj zařízení s jednočipovými mikropočítači
 • využití programovatelných logických polí FPGA, simulace a programování ve VHDL
 • programování v asembleru a C, vývoj aplikačních programů pro jednočipové mikropočítače
 • realizace systémů umělé inteligence a neuronové sítě
 • vývoj impulsní napájecí techniky, nabíjecí techniky a měničových systémů
 
 • číslicové zpracování signálů, aplikace se signálovými procesory
 • vývoj elektronického zařízení pro medicínu
 • vývoj speciálních měřících systémů s velmi malým příkonem
 • problematika elektromagnetické kompatibility elektronických řídících a zabezpečovacích systémů
 • výzkum prostředků pro prokazování bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů
 • zpracování a přenos dat, audio signálů a video signálů
 • telekomunikační systémy

Patička