Přejít k obsahu

Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia 2020/21

Uchazeči o navazující magisterské (NMgr.) studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL) jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků jejich předchozího vysokoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

Pro přijetí ke studiu jsou stanoveny tyto podmínky:

  • řádné ukončení vysokoškolského studia v kterémkoliv typu studijního programu,
  • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
  • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
  • splnění kritéria pro přijetí.

Kritérium pro přijetí

Pořadí uchazečů se určí na základě bodového hodnocení B vztahem:

B = 100 / VSP + Z

kde

  • VSP je vážený studijní průměr za předchozí absolvované vysokoškolské studium

a Z je součtem bonusových (zvláštních) bodů, které je možné získat za tyto aktivity:

  • 10 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil celostátní soutěže v oboru elektrotechniky (např. SVOČ) a umístil se do třetího místa včetně,
  • 5 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil soutěže v oboru elektrotechniky (např. SVOČ), vyhlašované VŠ, a umístil se do třetího místa včetně.

Podmínky přijetí k navazujícímu magisterskému studiu

Vyhláška děkana č. 16D/2019 (včetně změny č.2) Přijímací řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2020/21 11.05.2020
Vyhláška děkana č. 4D/2020 (včetně změny č.1) Přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu v kombinované formě na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2020/21 11.05.2020
Vyhláška děkana č. 8D/2020 Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni 11.05.2020
Potvrzení zahraničního vzdělání Příloha č. 1 vyhlášky děkana 8D/2020 11.05.2020

Patička