Přejít k obsahu

Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia

Uchazeči o navazující magisterské studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL) jsou absolventy bakalářského studia a jsou  přijímáni na základě dosažených výsledků z tohoto studia.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Uchazeči mohou být přijímáni bez přijímací zkoušky na základě bodového hodnocení. Body jsou přidělovány za

  • vážený studijní průměr dosažený v absolvovaném bakalářském studiu,
  • doložené odborné aktivity během bakalářského studia,
  • výsledek státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce.

Na základě přidělených bodů je naplněno 60 až 70% limitu přijatých studentů.

Přijetí na základě přijímacího pohovoru

Přijímací pohovor musí absolvovat uchazeči:

  • kteří dosáhli vážený studijní průměr v absolvovaném bakalářském studiu vyšší než 2,5,
  • o studium oborů Elektronika a aplikovaná informatika a Telekomunikační a multimediální systémy,
  • bakalářských studijních programů absolvovaných mimo Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni.

Cílem přijímacího pohovoru je ověřit předpoklady uchazeče pro studium daného oboru a jeho komplexní posouzení.

Patička