Přejít k obsahu

Postup podání přihlášky ke studiu

1) vyplnění přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu je možné podat jedním ze dvou způsobů:

 • elektronicky na adrese http://eprihlaska.zcu.cz/
 • vyplněním papírové verze, kterou získáte:
  • od pedagogického poradce vaší školy nebo
  • na adrese naší fakulty nebo
  • Vám bude na vyžádání zaslána poštou.

Upozornění:

 • V rámci jednoho studijního programu si můžete vybrat až 3 obory za jeden poplatek - nezapomeňte zvolit pořadí těchto oborů.
 • Přihlášky na rozdílné studijních programy je nutno podat zvlášť (administrativní poplatek se platí za každou přihlášku).
 • Povinnou přílohou pro uchazeče, kteří absolovali jinou vysokou školu nebo jinou fakultu než Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni, je ověřený výpis známek z průběhu studia, kopie vysvědčení a diplomu.
 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.
 • U papírové verze nezapomeňte správně vyplnit studijní program a obor, na který se hlásíte, a přihlášku podepsat.

2) zaplacení administrativního poplatku

Výše administrativního poplatku je 500 Kč.

Platbu lze provést

 • převodem z účtu
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky
 • složením hotovosti na pokladně Západočeské univerzity v Plzni
  (Univerzitní 8, Plzeň, otevírací doba Po - Pá 8 - 11 a 12 - 14h)

Informace k převodu z účtu:

účet číslo: 4811530257
kód banky: 0100
variabilní symbol: 2275000119
specifický symbol:
 • vygenerované oborové číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)
 • vaše rodné číslo bez lomítka (u písemně podané přihlášky)
Informace o účtu (není nutné k platbě):
banka: Komerční Banka, Plzeň - město
účet: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

3) předání přihlášky

 • elektronicky
  • vyplněním formuláře na http://eprihlaska.zcu.cz/ a jeho elektronickým odesláním je přihláška podána
  • přílohy přihlášky doručte v papírové verzi (osobně, poštou) na Studijní oddělení - kontaktní osoba níže
 • papírově
  • formulář přihlášky a její přílohy doručte v papírové verzi (osobně, poštou) na Studijní oddělení - kontaktní osoba níže

Upozornění:

 • Předání přihlášky (včetně doručení poštou) musí proběhnout do mezního termínu pro příjem přihlášek!
  Termín je uveden v sekci "Přijímací řízení".

Kontaktní osoba

 • osobní vyzvednutí / odevzdání přihlášky a příloh
 • žádost o zaslání přihlášky na Vaši adresu
 • zaslání vyplněné přihlášky ke studiu

Osobní fotografie

Soňa KÖNIGSMARKOVÁ

Pozice: studijní referentka pro navazující magisterské studium v prezenční formě, poradenství pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (EU203)
E-mail: konig@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4012

Patička