Přejít k obsahu

Navazující magisterské studium

mgr

Jste absolventem bakalářského studijního programu a chcete si prohloubit znalosti z elektrotechniky? Na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni Vám nabízíme možnost studovat jeden ze tří studijních programů, které nově připravujeme od akademického roku 2020/2021:

Doba studia: 2 roky, forma prezenční

Titul: Inženýr, Ing.

Elektronika a informační technologie (EITE)
Zajímáte se o návrh, vývoj, realizaci a diagnostiku elektronických, informačních a komunikačních systémů?
Získejte znalosti v oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů, ale také programování, syntézy elektronických a komunikačních obvodů, návrhu a syntézy provozně bezpečných systémů, aplikace senzorové techniky, komunikačních a sběrnicových systémů, elektronických systémů pro řízení průmyslových procesů a elektromagnetické kompatibility jak ve vysokofrekvenční, tak v nízkofrekvenční oblasti.

Výkonové systémy a elektroenergetika (VSEE)
Chcete si rozšířit znalosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky?
Budete připraveni řešit složité technické problémy, které s sebou přináší nové technologie, nové požadavky na řízení průmyslových systémů a vyšší stupeň automatizace výroby. Získáte znalosti v systémech pro zajištění zásobování elektřinou, v požadavcích na kvalitu elektřiny, EMC zařízení a průmyslových systémů, z užití a spotřeby elektrické energie, v možnostech užití elektrických strojů a výkonových elektronických systémů a ze základů elektrotepelné a světelné techniky. Budete znát problematiku vlivu elektrického zařízení na napájecí soustavu a principy minimalizace negativních jevů.

Materiály a technologie pro elektrotechniku (MTEL)
Chcete získat potřebné teoretické znalosti a přehled ze všech klíčových oblastí životního cyklu elektrotechnického výrobku?
Budete se o rientovat v problematice materiálů, výrobních technologií a diagnostiky v elektrotechnice, které jsou důležité pro budoucí udržitelnost a konkurenceschopnost průmyslu. Budete znát principy a aplikace v oblastech materiálů a technologií v elektrotechnice, jako jsou polovodičové, magnetické a dielektrické materiály, problematika kontaktování, výrobní a diagnostické procesy, pokročilé materiály a technologie a metody jejich charakterizace a interpretace naměřených dat.

Patička