Přejít k obsahu

Termíny přijímacího řízení pro bakalářské studium

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

29. 1. 2020

Podání přihlášky

do 15. 4. 2020

Doložení požadovaných příloh k přihlášce

do 15. 4. 2020

Uhrazení administrativního poplatku

do 15. 4. 2020

Doložení SŠ vzdělání pro uchazeče, kteří ukončují studium v akademickém roce 2019/20

do 17. 6. 2020

Ověření podmínek přijímacího řízení

18. 6. 2020

Zápis do studia

červen 2020

Termíny přijímacího řízení pro navazující magisterské studium

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

29. 1. 2020

Podání přihlášky

do 15. 4. 2020

Doložení požadovaných příloh k přihlášce

do 15. 4. 2020

Uhrazení administrativního poplatku

do 15. 4. 2020

Doložení celkového VSP za VŠ studium

do 22. 6. 2020

Doložení VŠ vzdělání pro uchazeče, kteří ukončují studium v ak. roce 2019/20

do 3. 7. 2020

Ověření podmínek přijímacího řízení

7. 7. 2020

Zápis do studia

září 2020

Termíny přijímacího řízení pro doktorské studium

Druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

do 29. 10. 2019

Termín přijímací zkoušky

bude zveřejněno během listopadu 2019

Standardní termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

do 20. 6. 2019

(do 14:00)

Termín přijímací zkoušky

26. 6. 2019

Patička