Přejít k obsahu

Termíny přijímacího řízení pro bakalářské studium

Druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

1. 7. - 15. 8. 2019

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí,
zaslání informací o studiu

do 31. 8. 2019

Termín přijímací zkoušky

nestanoven
přijímací zkoušky se nekonají

Zápis do 1. ročníku

září 2019

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

30. 1. 2019

Termín podání přihlášky

prodlouženo do 28. 4. 2019

do 15. 4. 2019

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí,
zaslání informací o studiu

do 31. 5. 2019

Termín přijímací zkoušky

nestanoven
přijímací zkoušky se nekonají

Zápis do 1. ročníku

červen 2019

Termíny přijímacího řízení pro navazující magisterské studium

Druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

1. 7. - 15. 8. 2019

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí, zaslání informací o studiu

do 13. 9. 2019

Termín přijímací zkoušky

září 2019

Zápis do 1. ročníku

září 2019

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

30. 1. 2019

Termín podání přihlášky

prodlouženo do 28. 4. 2019

do 15. 4. 2019

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí, zaslání informací o studiu

do 31. 5. 2019

Termín přijímací zkoušky

8. 7. 2019

Zápis do 1. ročníku

září 2019

Termíny přijímacího řízení pro doktorské studium

Druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

do 29. 10. 2019

Termín přijímací zkoušky

pravděpodobně 30. 10. 2019

Standardní termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

do 20. 6. 2019

(do 14:00)

Termín přijímací zkoušky

26. 6. 2019

Patička