Přejít k obsahu

Termíny přijímacího řízení pro bakalářské studium

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

29. 1. 2020

Termín podání přihlášky

duben 2020
(bude zveřejněno brzy)

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí,
zaslání informací o studiu

bude zveřejněno

Termín přijímací zkoušky

bude zveřejněno

Zápis do 1. ročníku

bude zveřejněno

Termíny přijímacího řízení pro navazující magisterské studium 2019/2020

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

29. 1. 2019

Termín podání přihlášky

duben 2020
(bude zveřejněno brzy)

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí, zaslání informací o studiu

bude zveřejněno

Termín přijímací zkoušky

bude zveřejněno

Zápis do 1. ročníku

bude zveřejněno

Termíny přijímacího řízení pro doktorské studium

Druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

do 29. 10. 2019

Termín přijímací zkoušky

bude zveřejněno během listopadu 2019

Standardní termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

do 20. 6. 2019

(do 14:00)

Termín přijímací zkoušky

26. 6. 2019

Patička