Přejít k obsahu

Doktorské studium

Absolventi odpovídajícího vysokoškolského magisterského studia mají možnost rozšířit si své vědomosti v doktorském studiu na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Toto studium představuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia, je prezenční nebo kombinované (externí) a jeho standardní délka je 4 roky (maximální doba studia je 6 let).

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni. Každý student má stanoven individuální studijní plán a je veden školitelem, ke kterému se přihlásil na vyhlášené téma doktorského studia. Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul ”doktor” (ve zkratce ”Ph.D.” uváděné za jménem). Všechny doktorské obory je možné na FEL v Plzni studovat rovněž v angličtině. Všechny studijní programy jsou dostupné pro osoby se zdravotním postižením.

Ve studijním programu "Elektrotechnika a informatika" (EaI) nabízíme tyto obory:

Elektroenergetika (DEEN) - prezenčně, kombinovaně
Elektronika (DELN) - prezenčněkombinovaně
Elektrotechnika (DELT) - prezenčněkombinovaně

Patička