Přejít k obsahu

Termíny přijímacího řízení pro doktorské studium

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

29. 1. 2020

Podání přihlášky

27. 1. - 17. 6. 2020

Doložení požadovaných příloh k přihlášce

do 17. 6. 2020

Uhrazení administrativního poplatku

do 17. 6. 2020

Doložení vysokoškolského vzdělání magisterského typu pro uchazeče, kteří ukončují studium v akademickém roce 2019/20

do 17. 6. 2020

Přijímací pohovory

7. - 10. 7. 2020
Ověření podmínek přijímacího řízení

14. 7. 2020

Zápis do studia

září 2020

Patička