Přejít k obsahu

Přihlas se na Ph.D., staň se součástí týmu FEL

_MG_5218_rets_vyrez – obnovený_FINAL

5 důvodů, proč studovat doktorské studium na Fakultě elektrotechnické v Plzni:

1. Možnost zapojit se do týmu FEL/RICE a získat práci již během studia v mezinárodně uznávaných týmech FEL/RICE.

2. Příležitost učit se od školitelů, kteří jsou mezinárodně uznávanými odborníky. Spoluprací s nimi získáte cenné reference pro následující zaměstnání.

3. Spolupracovat na výzkumně-vývojových projektech a s významnými průmyslovými podniky.

4. Možnost cestovat po celém světě. Na zahraničních konferencích a stážích získáte důležité kontakty a potkáte zajímavé osobnosti.

5. Stipendium až 15.000 Kč měsíčně, které může být navýšeno o výkonnostní odměny formou mimořádných stipendií a případně odměny z projektů, na kterých budete pracovat.

Jaká je standardní doba studia?

4 roky v prezenční nebo kombinované formě.

Mám nárok na ubytování na koleji?

Ano, studenti doktorského studia mají možnost být ubytováni na koleji. Kromě toho máte nárok na studentské výhody jako studenti bakalářského nebo navazujícího studia.

Jaké jsou povinnosti během studia?

Povinnosti jsou definované vždy individuálně pro každého doktoranda. Během studia budete pracovat na vybraném výzkumném úkolu a zapojíte se do řady vědeckých projektů. Složíte obvykle pět odborných zkoušek, jejichž účelem je doplnit Vaše odborné dovednosti tak, abyste úspěšně zvládli své odborné téma. Zapojíte se do práce se studenty, budete publikovat výsledky své vědecké práce. Budete pracovně cestovat a vyjedete na odbornou stáž na vybrané prestižní zahraniční pracoviště.

Mohu během studia změnit formu studia, téma práce i školitele?

Ano, student může během studia přejít z prezenční formy do kombinované a naopak. Může také změnit téma disertační práce i školitele, ale všechny změny musí schválit a projednat Oborová rada FEL, případně Vědecká rada FEL.

Kde můžu získat další informace o přijetí a studiu?

Bližší informace jsou na webových stránkách nebo můžete kontaktovat studijní referentku paní Janu Lepičovou (E-mail: lepic@fel.zcu.cz, telefon: 37763 4015).

Patička