Přejít k obsahu

Elektrotechnika a informační technologie

bc_pr_2

Doba studia: 3 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

Titul: Bakalář, Bc.

Náplň studia:

Absolvent bakalářského studijního programu „Elektrotechnika a informační technologie“ má znalosti a veškeré dovednosti pro studium v navazujících magisterských programech technických směrů v oblasti Elektrotechnika, Informatika nebo Kybernetika. Najde uplatnění na pozici řídících pracovníků, specialistů a techniků v oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Absolvent získává elektrotechnické vzdělání pro samostatnou činnost v elektrotechnice dle platných vyhlášek. 

Bakalářský studijní program je navržen tak, aby umožnil studentům získat matematické a fyzikální znalosti, potřebné teoretické i praktické zkušenosti v oblasti elektrotechniky a informačních technologií, nezbytné pro navazující magisterské studium v oblasti Elektrotechnika, Informatika nebo Kybernetika.

Získané znalosti a dovednosti během studia bakalářského studijního programu absolventům umožní:

  • pokračovat v navazujícím magisterském studiu,
  • v krátké době být specializováni v praxi,
  • samostatně podnikat v oboru.

Povinné předměty společného bloku jsou navrženy tak, aby absolvent měl potřebné teoretické znalosti a přehled ze všech hlavních oblastí elektrotechniky a informačních technologií aplikovaných v elektrotechnice. Výběrem povinně volitelných profilujících předmětů si student prohloubí své znalosti z vybraných partií elektrotechniky a zformuje tak svůj odborný profil. V rámci studijního programu je kladen velký důraz na získávání znalostí pro samostatnou tvůrčí práci formou zapojení do odborných projektů a být tak součástí výzkumných týmů FEL. Neméně významným cílem studia je jazyková příprava absolventů tak, aby byli schopni používat odbornou terminologii při komunikaci, řešit problémy v rámci oboru, provádět rešerše odborné literatury a vhodně interpretovat odborný text v cizím jazyce.

Možnosti uplatnění:

  • Konstruktéři, projektanti, zkušební technici v průmyslu se zaměřením nejen na elektrotechniku, pracovníci pro konfiguraci a provozování komunikačních zařízení, dále naleznou uplatnění v oblasti řízení dopravních systémů, elektráren a rozvoden elektrické energie, teplárenství a v řadě různých institucí a úřadech.
  • Pracovníci pro elektrotechnický provoz a servis, pracovníci údržby elektrických a elektronických zařízení, zkušební technici ve zkušebních a diagnostických laboratořích.
  • Technologové, projektoví manažeři, manažeři ve výrobě, obchodu a servisu, vývojoví a výzkumní pracovníci.

Významní zaměstnavatelé:

Škoda Auto, KOSTAL, MB Tech, Valeo, Automotive Light, Continental Automotive, WITTE Automotive, ZF Engineering Plzeň, Siemens, Škoda Transportation, Omexon, Eurosoft, ČEPS, ČEZ, Daikin, Bosch, Škoda Electric, Panasonic, KOSTAL, Valeo, Automotive Light, TES Vsetín, Inelsev motory Litvínov,

Programy navazujícího magisterského studia:

Patička