Přejít k obsahu

Termíny přijímacího řízení pro bakalářské studium

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

29. 1. 2020

Termín podání přihlášky

duben 2020
(bude zveřejněno brzy)

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí,
zaslání informací o studiu

bude zveřejněno

Termín přijímací zkoušky

bude zveřejněno

Zápis do 1. ročníku

bude zveřejněno

Patička