Přejít k obsahu

Podmínky přijetí do bakalářského studia 2019/2020

Uchazeči o bakalářské studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL) přicházející po střední škole jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

O přijetí rozhodují body získané za středoškolský prospěch (posuzuje se 8 známek z profilových předmětů jako je matematika, fyzika, informatika, základy elektrotechniky, elektronika apod.) Studenti, kteří již na FEL studovali, budou hodnoceni zejména podle výsledků a průběhu předchozího VŠ studia a s ohledem na studijní výsledky ze SŠ.

Bonusové body je možno získat za další odborné aktivity studenta (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Středoškolská odborná činnost, Matematika+, úspěšné vykonání Národních srovnávacích testů Scio apod.)

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu na FEL je vykonání maturitní zkoušky. Uchazeči, kteří neuspějí u maturity v řádném termínu a budou přitom splňovat ostatní podmínky pro přijetí, mohou požádat o dodatečné přijetí a zápis po složení maturitní zkoušky v opravném termínu.

Podmínky přijetí pro akademický rok 2020/2021 budou zveřejněny brzy.

Podmínky přijetí ke studiu

Patička