Přejít k obsahu

Podmínky přijetí do bakalářského studia 2020/21

Uchazeči o bakalářské (Bc.) studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL) jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

Pro přijetí ke studiu jsou stanoveny tyto podmínky:

  • dosažení středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou,
  • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
  • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
  • splnění kritéria pro přijetí.

Kritérium pro přijetí

Pořadí uchazečů se určí na základě bodového hodnocení B vztahem:

B = ( 400 / (Ø1+Ø2+Ø3+Ø4) ) + Z

kde

  • Ø1, Ø2, Ø3, Ø4 jsou poslední čtyři roční průměrné známky z absolvované střední školy; počítá se vždy průměrná známka za druhé pololetí; pokud nemá uchazeč uzavřen poslední ročník, použije se průměrná známka za první pololetí posledního ročníku

a Z je součtem bonusových (zvláštních) bodů, které je možné získat za tyto aktivity:

  • 10 bodů – uchazeč byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola matematické olympiády nebo fyzikální olympiády vyhlašované MŠMT a umístil se do třetího místa včetně,
  • 10 bodů – uchazeč patří v aktuálním roce ve výsledcích Národní srovnávací zkoušky (SCIO) z matematiky nebo obecných studijních předpokladů mezi 70% nejlepších (tj. percentil >30),
  • 5 bodů – uchazeč byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšným řešitelem matematické olympiády nebo fyzikální olympiády vyhlašované střední školou a umístil se do třetího místa včetně,
  • 5 bodů – uchazeč dosáhl výsledku minimálně 50% v krajském kole logické olympiády vyhlašované Mensou ČR a umístil se do třetího místa včetně,
  • 5 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil Technické olympiády Plzeňského kraje.

Podmínky přijetí k bakalářskému studiu

Vyhláška děkana č. 15D/2019 (včetně změny č. 2) Přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2020/21 11.05.2020
Vyhláška děkana č. 8D/2020 Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni 11.05.2020
Potvrzení zahraničního vzdělání Příloha č. 1 vyhlášky děkana 8D/2020 09.06.2020

Patička