Přejít k obsahu

Jak se přihlásit ke studiu v anglickém jazyce

V anglických studijních programech se platí školné, jeho výše spolu se stipendijním programem bude zveřejněna do poloviny února.

1) Podejte přihlášku ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte všechny požadované údaje,
 • doložte požadované přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • strukturované C.V. v angličtině ve formátu Europass s fotografií,
  • ověřenou kopii vysvědčení ze střední školy /certifikát o ukončení středoškolského studia, vydané zahraniční střední školou (s uvedenými průměry za jednotlivé roky); Ověřený překlad dokumentů do angličtiny,
  • ověřenou kopii dodatku k diplomu (Diploma Supplement) / Transcript of Records (tj. seznam absolvovaných předmětů a jejich hodnocení minimálně za poslední čtyři roky. Ověřený překlad dokumentů do angličtiny,
  • doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body,
  • potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 (TOEIC, IELTS, FCE, ECL, TOEFL, PTE),
  • kopii pasu,
  • ověřenou písemnou plnou moc, pokud žádost podává jiná osoba, než uchazeč.

Upozornění:

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat

2) Zaplaťte administrativní poplatek

Výše poplatku:  500 Kč = 20 EUR = 22 USD

Platbu lze provést:

 • platební kartou,
 • převodem z účtu,
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky,
 • složením hotovosti na pokladně Západočeské univerzity v Plzni
  (Univerzitní 8, Plzeň, otevírací doba Po - Pá 8 - 11 a 12 - 14h).

Informace k převodu z účtu:

BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX
kód banky: 0100
IBAN - CZK: CZ8101000000004811530257
IBAN - EUR: CZ0401000000004845500267
IBAN - USD: CZ3201000000004845490257
variabilní symbol: 2275000120
specifický symbol:
 • vygenerované číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)
 • rodné číslo bez lomítka nebo datum narození ve formátu YYMMDD
  (u písemně podané přihlášky)

3) Nostrifikace

V případě zahraničního vzdělání je nutno doložit rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, tj. absolvovat tzv. nostrifikaci.

Vše je nutno stihnout do příslušných mezních termínů.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Čečilová

mail: apply@fel.zcu.cz

Patička