Přejít k obsahu

Jak se přihlásit ke studiu v českém jazyce

1) Podejte přihlášku ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte všechny požadované údaje,
 • doložte požadované přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • výpis známek ze střední školy (s uvedenými průměry za jednotlivé roky),
  • maturitní vysvědčení; v případě maturitní zkoušky složené v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, 
  • doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body,
  • v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) - CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince) nebo zkouška Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni - netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů středních škol se studijním programem v českém jazyce.

Upozornění:

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

2) Zaplaťte administrativní poplatek

Výše poplatku je 500 Kč.

Platbu lze provést:

 • platební kartou,
 • převodem z účtu,
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky,
 • složením hotovosti na pokladně Západočeské univerzity v Plzni
  (Univerzitní 8, Plzeň, otevírací doba Po - Pá 8 - 11 a 12 - 14h).

Informace k převodu z účtu:

účet číslo: 4811530257
kód banky: 0100
variabilní symbol: 2275000120
specifický symbol:
 • vygenerované číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)
 • vaše rodné číslo bez lomítka (u písemně podané přihlášky)
Informace o účtu (není nutné k platbě):
banka: Komerční Banka, Plzeň - město
účet: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

Vše je nutno stihnout do příslušných mezních termínů.

Kontaktní osoba

Osobní fotografie

Monika Živná

Pozice: studijní referentka pro bakalářské studium v prezenční formě (EU205)
E-mail: zivna@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4010

Patička