Přejít k obsahu

VÝHODY PRO STUDENTY

_MG_8461_obd_elektro_web_fel

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni svým studentům nabízí řadu lukrativních výhod:

  • Příspěvek na MHD v Plzni* - Fakulta elektrotechnická ZČU podporuje ekologickou dopravu, proto studenti, kteří se v akademickém roce 2020/2021 přihlásí a zapíší k řádnému prezenčnímu studiu na FEL ZČU v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu FEL, získají pololetní příspěvek na MHD v Plzni. Nejen, že se tak vyhnou dopravním zácpám a ušetří náklady na dopravu za studiem, ale také přispějí ke zlepšení ovzduší v Plzni ekologičtějším způsobem dopravy. V případě, že student splní podmínky prvního semestru studia a bude dále pokračovat ve studiu, bude mu přiznán příspěvek na letní semestr prvního ročníku.
  • Slevy na vybrané kulturní a společenské akce pro studenty ZČU
  • Mimořádná stipendia - Studenti prvního ročníku bakalářského studia, kteří jsou prvně zapsáni na FEL ZČU, mohou získat mimořádné stipendium děkana FEL na základě středoškolského prospěchu a dalších středoškolských aktivit. Stipendium se vyplácí jednorázově v rozpětí 2 000–10 000 Kč. Výše stipendia a podmínky jsou studentům zaslány spolu s rozhodnutím o přijetí.

Bližší informace získají studenti při zápisu do studia.

*Nárok na příspěvek na MHD mají pouze studenti, kteří budou na FEL zapsáni poprvé do daného studijního programu (v případě bakalářského studia tedy studenti, kteří na FEL ZČU nestudovali v akademickém roce 2019/2020 a dříve) a současně nestudují jinou fakultu ZČU, anebo jinou VŠ. Výjimku může individuálně posoudit děkan FEL.

Patička