Přejít k obsahu

VÝHODY PRO STUDENTY

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni svým studentům dále nabídne řadu lukrativních výhod:

  • MHD zdarma* - Studenti, kteří se v akademickém roce 2018/2019 přihlásí a zapíší k řádnému prezenčnímu studiu na FEL ZČU v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu FEL, získají pololetní předplatné na MHD v Plzni zdarma. V případě, že student splní podmínky prvního semestru studia a bude dále pokračovat ve studiu, bude mu předplatné uhrazeno i na druhé pololetí.
  • Příspěvek na sportovní aktivity - Studentům FEL bude přiznán příspěvek ve výši 400 Kč 1x ročně na vybrané sportovní aktivity pořádané KTS ZČU. Nárok na příspěvek získají studenti přihlášením na danou akci.
  • Mimořádná stipendia - Studenti prvního ročníku bakalářského studia, kteří jsou prvně zapsáni na FEL ZČU, mohou získat mimořádné stipendium děkana FEL na základě středoškolského prospěchu a dalších středoškolských aktivit. Stipendium se vyplácí jednorázově v rozpětí 2 000–10 000 Kč. Výše stipendia a podmínky jsou studentům zaslány spolu s rozhodnutím o přijetí.

Bližší informace získají studenti při zápisu do studia. Přihlášení ke studiu zde.

*Studenti nastupující do 1. ročníku FEL ZČU v Plzni budou mít od letošního roku MHD v Plzni zdarma. Nejen, že se tak vyhnou dopravním zácpám a ušetří náklady na dopravu za studiem, ale také přispějí ke zlepšení ovzduší v Plzni ekologičtějším způsobem dopravy.

Studenti, kteří se v akademickém roce 2018/2019 přihlásí a zapíší k řádnému prezenčnímu studiu na FEL ZČU v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu FEL, získají pololetní předplatné na MHD v Plzni zdarma. V případě, že student splní podmínky prvního semestru studia a bude dále pokračovat ve studiu, bude mu předplatné uhrazeno i na druhé pololetí.

Nárok na roční bezplatnou MHD mají pouze studenti, kteří budou na FEL zapsáni poprvé do daného studijního programu (v případě bakalářského studia tedy studenti, kteří na FEL ZČU nestudovali v akademickém roce 2017/2018 a dříve) a současně nestudují jinou fakultu ZČU, anebo jinou VŠ. Výjimku může individuálně posoudit děkan FEL.

Patička