Přejít k obsahu

Vědecká rada FEL

Vědecká rada fakulty:

  • projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty,
  • schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě veřejné vysoké školy,
  • navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě,
  • navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě,
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem O vysokých školách.

Složení Vědecké rady FEL

prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc.

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.

Ing. Jaromír Braun, DrSc.

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.

doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D.

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.

prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.

prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.

prof. Ing. Václav Kůs, CSc.

prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc.

prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.

prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.

prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.

prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.

Dr. Ing. Ladislav Sobotka

prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.

prof. Ing. František Vondrášek, CSc.

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. Dr.h.c.

Ing. Stanislav Votruba

Ing. Jan Zdebor, CSc.

prof. Ing. Lumír Kule, CSc., emeritní profesor ZČU

KTE, FEL ZČU v Plzni

VŠB-TU Ostrava

AV ČR Praha

KTE, FEL ZČU v Plzni

KEV, FEL ZČU v Plzni

SÚJB Praha

KET, FEL ZČU v Plzni, vedoucí katedry

KAE, FEL ZČU v Plzni, proděkan pro vědu

VUT Brno

VUT Brno

KEV, FEL ZČU v Plzni, vedoucí katedry

TU Liberec

KAE, FEL ZČU v Plzni

KTE, FEL ZČU v Plzni

ČVUT Praha

KET, FEL ZČU v Plzni

ÚMCH AV ČR

KEV, FEL ZČU v Plzni, děkan

KAE, FEL ZČU v Plzni

KKY, FAV ZČU v Plzni

KET, FEL ZČU v Plzni

Škoda Electric a.s.

KEE, FEL ZČU v Plzni

RICE, FEL ZČU v Plzni

Ústav termomechaniky AV ČR

KEV, FEL ZČU v Plzni

KEE, FEL ZČU v Plzni

ČEPS, a.s. Praha

KKE, FST ZČU v Plzni

čestný člen vědecké rady FEL

Předpisy pro Vědeckou radu FEL

Jednací řád vědecké rady FEL platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019

_

Zápisy z Vědecké rady FEL

2019

Vědecká rada FEL - 30. 1. 2019 Zápis z vědecké rady FEL ZČU v Plzni 07.03.2019

2018

Vědecká rada FEL - 5. 12. 2018 Zápis z vědecké rady FEL ZČU v Plzni 07.03.2019
Vědecká rada FEL - 7. 3. 2018 Zápis z vědecké rady FEL ZČU v Plzni 07.03.2019
Vědecká rada FEL - 31. 10. 2018 Zápis z vědecké rady FEL ZČU v Plzni 21.11.2018
Archív

Patička