Přejít k obsahu

Disciplinární komise FEL

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

Složení disciplinární komise FEL

Předseda: prof. Ing. Václav Kůs, CSc. KEV
Členové:

doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D.

doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D.

Veronika Lukavská

Bc. Jan Kaska

Patrik Ferbas

KAE

KET

-

-

-

Náhradníci:

Ing. Jiří Fořt, Ph.D.

doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D.

Ing. Marcela Ledvinová, Ph.D.

Ing. Václav Mužík

Ing. Martin Juřík

Ing. Vladimír Vajnar

KEV

KEE

KTE

-

-

-

Disciplinární řád FEL

Disciplinární řád pro studenty FEL ZČU v Plzni, platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019

Patička