Přejít k obsahu

Kolegium děkana

Kolegium děkana je poradním a výkonným orgánem děkana a plní funkci tzv. rozšířeného managementu fakulty.

Složení kolegia děkana

(platné od 1.3.2018)

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.

Ing. Roman Pechánek, Ph.D.

Ing. Jan Michalík, Ph.D.

Ing. Šárka Nová

Ing. Jiří Basl, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev

doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.

doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

prof. Ing. Václav Kůs, CSc.

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Ing. Petr Frýbl, CSc. MBA

Ing. Pavel Broulím

Ing. Václav Mužík

JUDr. Kateřina Burešová

Ing. Petr Netolický, Ph.D.

děkan

proděkan pro vědu

proděkan pro strategii a rozvoj

proděkan pro vzdělávací činnost

proděkan pro mezinárodní spolupráci a projekty

tajemník

předseda akademického senátu FEL

vedoucí Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací

vedoucí Katedry elektroenergetiky a ekologie

vedoucí Katedry technologie a měření

vedoucí Katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky

vedoucí Katedry teoretické elektrotechniky

provozní ředitel Regionálního inovačního centra elektrotechniky

zástupce studentské komory akademického senátu FEL

zástupce studentské komory akademického senátu FEL

právník

manažer kvality

Patička