Přejít k obsahu

Proděkani

Osobní fotografie

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.

Pozice: proděkan pro vědu, statutární zástupce děkana
E-mail: hammer@kae.zcu.cz
Telefon: 37763 4005
Osobní fotografie

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.

Pozice: proděkan pro strategii a rozvoj
E-mail: tupa@ket.zcu.cz
Telefon: 37763 4008
Osobní fotografie

doc. Ing. Eva Kučerová, CSc.

Pozice: proděkanka pro vzdělávací činnost FEL
E-mail: kucerova@ket.zcu.cz
Telefon: 37763 4009
Osobní fotografie

Ing. Jan MICHALÍK, Ph.D.

Pozice: proděkan pro mezinárodní spolupráci a projekty
E-mail: jmichali@kev.zcu.cz
Telefon: 37763 4006

Tajemnice

Osobní fotografie

Ing. Šárka Nová

Pozice: tajemnice
E-mail: sarkan@rice.zcu.cz
Telefon: 37763 4003

Oddělení pro vědu

Osobní fotografie

Jana LEPIČOVÁ

Pozice: studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)
E-mail: lepic@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4015
Osobní fotografie

Mgr. Hana KREJČÍKOVÁ

Pozice: asistentka výzkumných týmů (správa evidence výsledků)
E-mail: hankak@rice.zcu.cz
Telefon: 37763 4148

Studijní oddělení

Osobní fotografie

Ing. Petr Martínek

Pozice: referent pro vzdělávací činnost (EU207)
E-mail: martine3@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4013
Osobní fotografie

Soňa KÖNIGSMARKOVÁ

Pozice: studijní referentka pro navazující magisterské studium v prezenční formě, poradenství pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (EU203)
E-mail: konig@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4012
Osobní fotografie

Bc. Martina Nováková

Pozice: studijní referentka pro kombinované studium, asistentka proděkanů (EU211)
E-mail: novakmar@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4011
Osobní fotografie

Monika ŽIVNÁ

Pozice: studijní referentka pro bakalářské studium v prezenční formě (EU205)
E-mail: zivna@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4010
Osobní fotografie

Jana LEPIČOVÁ

Pozice: studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)
E-mail: lepic@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4015

Oddělení marketingu

Osobní fotografie

Magdalena Andělová

Pozice: marketingový specialista
E-mail: andelm@rice.zcu.cz
Telefon: 37763 4186
Osobní fotografie

Bc. Iveta Pangrácová

Pozice: Marketingový specialista
E-mail: pangraci@rice.zcu.cz
Telefon: 37763 4176

Kancelář děkana

Osobní fotografie

Jitka Machová

Pozice: sekretářka děkana
E-mail: machova@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4001
Osobní fotografie

Bc. Martina Nováková

Pozice: studijní referentka pro kombinované studium, asistentka proděkanů (EU211)
E-mail: novakmar@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4011

Oddělení řízení kvality a rizik

Osobní fotografie

JUDr. Kateřina Burešová

Pozice: právník
E-mail: kburesov@fel.zcu.cz
Telefon: 37763 4181
Osobní fotografie

Ing. Petr Netolický, Ph.D.

Pozice: manažer kvality
E-mail: pnetolic@rice.zcu.cz
Telefon: 37763 4190

Správní podpora tajemnice

Osobní fotografie

Ing. Kateřina Newton

Pozice: projektový manažer
E-mail: knewton@rice.zcu.cz
Telefon: 37763 4173

Patička