Přejít k obsahu

Akademický senát FEL

Akademický senát fakulty

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména

  • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Složení Akademického senátu FEL

Ing. BASL Jiří, Ph.D.

Ing. FIŘT Jaroslav, Ph.D.

Ing. JIŘIČKOVÁ Jana, Ph.D.

Doc. Ing. MÜLLEROVÁ Eva, Ph.D.

Ing. TUREČEK Oldřich, Ph.D.

Doc. Ing. BLECHA Tomáš, Ph.D.

Ing. FOŘT Jiří, Ph.D.

Doc. Ing. KINDL Vladimír, Ph.D.

Ing. ŠROUBOVÁ Lenka, Ph.D.

Doc. Ing. KOTLAN Václav, Ph.D.

Doc. Ing. GLASBERGER Tomáš, Ph.D.

Ing. KOMRSKA Tomáš, Ph.D.

Ing. MUŽÍK Václav

Ing. VAJNAR Vladimír

Ing. BROULÍM Pavel

Ing. HROMÁDKA Aleš

Bc. KASKA Jan

Ing. JUŘÍK Martin

KAE

KAE

KEE

KEE

KET

KET

KEV

KEV

KTE

KTE

RICE

RICE

student

student

student

student

student

student

Předpisy pro Akademický senát FEL

Volební řád AS FEL platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019
Jednací řád AS FEL platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019
Archív

_

Zápisy z Akademického senátu FEL

2018

Zápis ze 181. zasedání AS FEL dne 21. listopadu 2018 29.01.2019
Zápis ze 180. zasedání AS FEL dne 17. října 2018 29.01.2019
Zápis ze 179. zasedání AS FEL dne 27. června 2018 16.10.2018
Zápis ze 178. zasedání AS FEL dne 25. dubna 2018 16.10.2018
Zápis ze 177. zasedání AS FEL dne 28. února 2018 25.04.2018
Zápis ze 176. zasedání AS FEL dne 17. ledna 2018 25.04.2018
Seznam členů AS FEL 08.01.2018

2019

Zápis ze 184. zasedání AS FEL dne 24. dubna 2019 28.04.2019
Zápis ze 183. zasedání AS FEL dne 27. března 2019 01.04.2019
Zápis ze 182. zasedání AS FEL dne 29. ledna 2019 26.03.2019

Volby AS FEL 2017

Volby do AS ZČU - materiály 20.09.2017
Konečné výsledky voleb 08.01.2018

2017

Zápis ze 175. zasedání AS FEL dne 29. listopadu 2017 08.01.2018
Zápis ze 174. zasedání AS FEL dne 1. listopadu 2017 02.11.2017
Zápis ze 171. zasedání AS FEL konaného 27. září 2017 04.10.2017
Zápis ze 170. zasedání AS FEL konaného 28. června 2017 28.06.2017
Zápis ze 169. zasedání AS FEL konaného 7. června 2017 28.06.2017
Zápis ze 168. zasedání AS FEL konaného 10. května 2017 07.06.2017

2016

Zápis ze 167. zasedání AS FEL konaného 30. listopadu 2016 10.05.2017
Zápis ze 166. zasedání AS FEL konaného 12. října 2016 30.11.2016
Zápis ze 165. zasedání AS FEL konaného 14. června 2016 12.10.2016
Zápis ze 164. zasedání AS FEL konaného 20. dubna 2016 12.10.2016
Zápis ze 163. zasedání AS FEL konaného 6. ledna 2016 01.06.2016
Archív

Patička