Přejít k obsahu

Statut Fakulty elektrotechnické

Statut FEL ZČU v Plzni ve znění změny č.1, platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019

_

Předpisy pro Akademický senát FEL

Volební řád AS FEL platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019
Jednací řád AS FEL platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019

_

Předpisy pro Vědeckou radu FEL

Jednací řád vědecké rady FEL platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019

_

Disciplinární řád FEL

Disciplinární řád pro studenty FEL ZČU v Plzni, platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019

Patička