Přejít k obsahu

Věda a výzkum na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni

V oblasti vědeckovýzkumné jsou aktivity fakulty zaměřeny na široké spektrum témat.

Hlavní výzkum fakulty je soustředěn do Regionálního inovačního centra elektrotechniky, vybudovaného z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).  Za dobu své existence se centrum RICE zapojilo do řešení výzkumných a průmyslových projektů s celkovým rozpočtem přes dvě miliardy korun. Centru RICE se již podařilo dosáhnout řady vynikajících výsledků. Získalo několik patentů včetně evropských, řadu ocenění z mezinárodních konferencí a výstav či uveřejnění článků v nejprestižnějších odborných časopisech. Ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvinulo úspěšné produkty jako například modulární řídicí systém REMCS, pixelové detektory nebo systémy pro dopravní prostředky či zásahové obleky a rukavice pro hasiče.

Výpis projektů a přehled publikací generovaných z univerzitní databáze je možné nalézt v menu vlevo.
Přehled aplikovaných výstupů je k dispozici na serveru partnerstvi.fel.zcu.cz.

Na fakultě vychází taktéž neimpaktovaný recenzovaný časopis Electroscope.

Kontaktní osoba:

Osobní fotografie

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Pozice: děkan, ředitel RICE
E-mail: pero@kev.zcu.cz
Telefon: 37763 4000

Patička