Přejít k obsahu

Konference pořádané v roce 2019

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XIV.
datum konání: 29. května 2019
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni, EP130
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KAE
web: program a materiály semináře

 

název konference: XXXVI. konference o elektrických pohonech
datum konání: 11. - 12. června 2019
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni
charakteristika: výměna informací a zkušeností v oblasti elektrických pohonů
garant: Ing. Martin Pittermann, Ph.D. - KEV
web: Konference o elektrických pohonech

 

název semináře: 3rd European International Conference IEOM
datum konání: 23. – 26. července 2019
místo konání: Plzeň, Parkhotel Congress Center Plzeň
charakteristika: 3. ročník mezinárodní konference IEOM tematicky zaměřená na problematiku Průmysl 4.0, operačního managementu a logistiky.
garant: doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. - KET
web: IEOM (v angličtině)

 

název konference: 24rd International Conference - Applied Electronics 2019
datum konání: 10. - 12. září 2019
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 23. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE
web: APPEL (v angličtině)

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2019
datum konání: 31. října - 1. listopadu 2019
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - děkan FEL
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - proděkan pro vědu a strategii
web: Elektrotechnika a informatika

Patička